Analiza danych

kategoria: Kompetencje specjalistyczno-techniczne

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji oznacza ograniczone umiejętności matematyczne, analityczne i zdolność logicznego myślenia. Osoba z niskim poziomem kompetencji ma trudności w obszarze pracy z liczbami (wykonywanie skomplikowanych obliczeń) i danymi (również jakościowymi) oraz zagadnieniami statystycznymi. Umiejętność tworzenia, modyfikacji i wdrażania modeli analitycznych jest również znikoma. Na niskim poziomie kształtują się zdolności do pozyskiwania nowych, istotnych, cennych informacji oraz wiedzy z danych pozyskiwanych z różnych źródeł. Osobę z niskimi kompetencjami cechuje ograniczona wiedza z zakresu programistyczno-technicznego; nie zna ona lub zna słabo narzędzia i programy do pracy z danymi oraz sposoby ich wykorzystania. Obniżona jest też zdolność do dokonywania oceny realnego ryzyka, a dokładniej analiza danych statystycznych w celu oceny szans i zagrożeń wynikających z podejmowanych działań. Dodatkowo wiąże się to ze słabo rozwiniętymi umiejętnościami dostrzegania tzw. błędów krytycznych, sporządzania tzw. analiz wstępnych oraz przeprowadzania badań i analiz finansowych. Osoby o niskim poziomie kompetencji nie przywiązują wagi do szczegółów, nie są sumienne i dokładne.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji oznacza umiarkowane umiejętności matematyczne, analityczne i zdolność logicznego myślenia. Osoba ze średnim poziomem kompetencji miewa trudności w obszarze pracy z liczbami (wykonywanie skomplikowanych obliczeń) i danymi (również jakościowymi) oraz zagadnieniami statystycznymi. Umiejętność tworzenia, modyfikacji i wdrażania modeli analitycznych jest również przeciętna. Na średnim poziomie kształtują się zdolności do pozyskiwania nowych, istotnych, cennych informacji oraz wiedzy z danych pozyskiwanych z różnych źródeł. Osobę ze średnimi kompetencjami cechuje przeciętna wiedza z zakresu programistyczno-technicznego; zna słabo lub wybiórczo narzędzia i programy do pracy z danymi oraz sposoby ich wykorzystania. Na przeciętnym poziomie kształtuje się też zdolność do dokonywania oceny realnego ryzyka, a dokładniej analiza danych statystycznych w celu oceny szans i zagrożeń wynikających z podejmowanych działań. Dodatkowo wiąże się to z przeciętnie rozwiniętymi umiejętnościami dostrzegania tzw. błędów krytycznych, sporządzania tzw. analiz wstępnych oraz przeprowadzania badań i analiz finansowych. Osoby o średnim poziomie kompetencji umiarkowanie i okazjonalnie przywiązują wagę do szczegółów, czasem potrafią wykazać się sumiennością i dokładnością.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji oznacza dobrze rozwinięte umiejętności matematyczne, analityczne i zdolność logicznego myślenia. Osoba z wysokim poziomem kompetencji z łatwością pracuje w obszarze liczb (wykonywanie skomplikowanych obliczeń) i danych (również jakościowymi) oraz zagadnień statystycznych. Umiejętność tworzenia, modyfikacji i wdrażania modeli analitycznych jest również dobrze rozwinięta. Na wysokim poziomie kształtują się zdolności do pozyskiwania nowych, istotnych, cennych informacji oraz wiedzy z danych pozyskiwanych z różnych źródeł. Osobę z wysokimi kompetencjami cechuje rozległa wiedza z zakresu programistyczno-technicznego; zna bardzo dobrze narzędzia i programy do pracy z danymi oraz sposoby ich wykorzystania. Na wysokim poziomie kształtuje się też zdolność do dokonywania oceny realnego ryzyka, a dokładniej analiza danych statystycznych w celu oceny szans i zagrożeń wynikających z podejmowanych działań. Dodatkowo wiąże się to z dobrze rozwiniętymi umiejętnościami dostrzegania tzw. błędów krytycznych, sporządzania tzw. analiz wstępnych oraz przeprowadzania badań i analiz finansowych. Osoby o wysokim poziomie kompetencji przywiązują dużą wagę do szczegółów, są sumienne i dokładne.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834