Autoprezentacja

kategoria: Kompetencje społeczne

Poziom 1.

Kompetencja autoprezentacji to umiejętność świadomego budowania swojego wizerunku, robienia odpowiedniego wrażenia, kontrolowania tego w jaki sposób dana osoba jest odbierana przez otoczenie. Na autoprezentacje składa się wiele elementów jak: ubiór, postawa ciała, gestykulacja, szybkość mówienia, intonacja głosu, kontrolowanie długości i częstości kontaktu wzrokowego. Istotne są również trudniejsze do kontrolowania elementy przykładowo poczucie własnej wartości, poczucie kompetencji, wiara w swoje siły i możliwości. Bardzo duże znaczenie w sytuacji autoprezentacji ma znajomość własnych emocji i umiejętność kontrolowania ich wpływu na zachowanie danej osoby. Osoby o niskiej kompetencji autoprezentacji nie zastanawiają się nad tym jak są odbierane przez otoczenie oraz jak mogą wpływać na to jak inni ich widzą, postrzegają. Nie są nastawieni na budowanie swojego wizerunku, często też nie mają przekonania, że inne osoby mogą być nimi zainteresowane, a tym bardziej że oni mogą sprawić, że będą wydawać się interesujący. Brak świadomości technik autoprezentacji oraz sposobu w jaki otoczenie postrzega osoby zachowujące się w określony sposób powoduje, ze osoby o niskich kompetencjach autoprezentacji często wypadają kiepsko na rozmowach rekrutacyjnych, zwłaszcza na stanowiska związane z kontaktem z ludźmi.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337572

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=335394


Poziom 2.

Kompetencja autoprezentacji to umiejętność świadomego budowania swojego wizerunku, robienia odpowiedniego wrażenia, kontrolowania tego w jaki sposób dana osoba jest odbierana przez otoczenie. Na autoprezentacje składa się wiele elementów jak: ubiór, postawa ciała, gestykulacja, szybkość mówienia, intonacja głosu, kontrolowanie długości i częstości kontaktu wzrokowego. Istotne są również trudniejsze do kontrolowania elementy przykładowo poczucie własnej wartości, poczucie kompetencji, wiara w swoje siły i możliwości. Bardzo duże znaczenie w sytuacji autoprezentacji ma znajomość własnych emocji i umiejętność kontrolowania ich wpływu na zachowanie danej osoby. Osoby o średnim poziomie kompetencji autoprezentacji zastanawiają się nad tym jak są odbierane przez otoczenie oraz jak mogą wpływać na to jak inni ich widzą, postrzegają. Szukają różnych sposobów, by dobrze się zaprezentować i ćwiczą je przed sytuacjami ekspozycji, by właściwie się przygotować. Wiedzą jak ważne jest budowanie swojego wizerunku, przekonania innych osób do siebie, zainteresowanie swoją osobą. Świadomość technik autoprezentacji oraz sposobu w jaki otoczenie postrzega osoby zachowujące się w określony sposób powoduje, że osoby o średnich kompetencjach autoprezentacji często wypadają atrakcyjnie na rozmowach rekrutacyjnych, mając tym samym większe szanse znalezienie zatrudnienia.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337572

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=335394


Poziom 3.

Kompetencja autoprezentacji to umiejętność świadomego budowania swojego wizerunku, robienia odpowiedniego wrażenia, kontrolowania tego w jaki sposób dana osoba jest odbierana przez otoczenie. Na autoprezentacje składa się wiele elementów jak: ubiór, postawa ciała, gestykulacja, szybkość mówienia, intonacja głosu, kontrolowanie długości i częstości kontaktu wzrokowego. Istotne są również trudniejsze do kontrolowania elementy przykładowo poczucie własnej wartości, poczucie kompetencji, wiara w swoje siły i możliwości. Bardzo duże znaczenie w sytuacji autoprezentacji ma znajomość własnych emocji i umiejętność kontrolowania ich wpływu na zachowanie danej osoby. Osoby o wysokim poziomie kompetencji autoprezentacji doskonale wiedzą jak są odbierane przez otoczenie oraz wpływają na to jak inni je widzą, postrzegają w zależności od sytuacji i intencji tych osób. Potrafią stosować techniki manipulacji, by dobrze się zaprezentować, często mieli już okazję przećwiczyć różne sposoby zachowań i obserwować reakcje otoczenia. Wiedzą jak ważne jest budowanie swojego wizerunku, przekonania innych osób do siebie, zainteresowanie swoją osobą. Potrafią zmieniać zachowanie w zależności od sytuacji, w taki jednak sposób, że maja poczucie kontroli nad tym jak są odbierani przez inne osoby. Podczas rozmów rekrutacyjnych wypadają profesjonalnie.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337572

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=335394