Budowanie relacji z innymi

kategoria: Kompetencje społeczne

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji oznacza obniżoną zdolność budowania sieci kontaktów zawodowych, które przekraczają bariery instytucjonalne czy formalne procedury. Osoby o niskim poziomie kompetencji nie są chętne i gotowe do nawiązywania nowych znajomości i raczej nie doceniają roli kontaktów biznesowych/zawodowych. Mają kłopot z rozpoczynaniem i prowadzeniem rozmowy w sposób budzący zaufanie innych. Na niskim poziomie kształtuje się ich zdolność aktywnego słuchania i okazywania zainteresowania. Ograniczona umiejętność budowania relacji z innymi oznacza często brak adekwatnej do sytuacji autoprezentacji oraz nieumiejętność otwartego, bezpośredniego komunikowania swoich intencji i oczekiwań. Wiąże się to też z brakiem troski o podtrzymywanie relacji i wykorzystywanie ich w pracy. Niska zdolność budowania relacji oznacza też trudność w radzeniu sobie z wszelkimi rodzajami nieporozumień oraz brakiem zdolności do wykorzystywania takich sytuacji do wzmacniania relacji. Ponadto na niskim poziomie funkcjonuje dbałość o kontakty i efektywną współpracę. Niski poziom kompetencji często sprawia, że takiej osobie trudno zaufać i udzielić poparcia np. przez współpracowników.

Umiejętność budowania relacji na niskim poziomie nie stanowi przeszkody w zawodach na samodzielnych stanowiskach, które nie wymagają licznych interakcji międzyludzkich i kontaktów z innymi (pracownikami, klientami).

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji oznacza przeciętną zdolność budowania sieci kontaktów zawodowych, które przekraczają bariery instytucjonalne czy formalne procedury. Osoby o średnim poziomie kompetencji są sporadycznie chętne i gotowe do nawiązywania nowych znajomości i średnio doceniają rolę kontaktów biznesowych/zawodowych. Mają umiarkowany kłopot z rozpoczynaniem i prowadzeniem rozmowy w sposób budzący zaufanie innych. Na średnim poziomie kształtuje się ich zdolność aktywnego słuchania i okazywania zainteresowania. Średnia umiejętność budowania relacji z innymi oznacza raczej adekwatną do sytuacji autoprezentację oraz okazjonalną umiejętność otwartego, bezpośredniego komunikowania swoich intencji i oczekiwań. Wiąże się to też z umiarkowaną troską o podtrzymywanie relacji i wykorzystywanie ich w pracy. Średnia zdolność budowania relacji oznacza też przeciętne umiejętności w radzeniu sobie z wszelkimi rodzajami nieporozumień oraz brakiem zdolności do wykorzystywania takich sytuacji do wzmacniania relacji. Ponadto na średnim poziomie funkcjonuje dbałość o kontakty i efektywną współpracę. Przeciętny poziom kompetencji często sprawia, że takiej osobie trudno zaufać i udzielić poparcia np. przez współpracowników.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji oznacza bardzo dobrze rozwiniętą zdolność budowania sieci kontaktów zawodowych, które przekraczają bariery instytucjonalne czy formalne procedury. Osoby o wysokim poziomie kompetencji są bardzo chętne i gotowe do nawiązywania nowych znajomości i wyjątkowo doceniają rolę kontaktów biznesowych/zawodowych. Posiadają wielką swobodę w rozpoczynaniu i prowadzeniu rozmowy w sposób budzący zaufanie innych. Na wysokim poziomie kształtuje się ich zdolność aktywnego słuchania i okazywania zainteresowania. Wysoka umiejętność budowania relacji z innymi oznacza adekwatną do sytuacji autoprezentację oraz doskonałą umiejętność otwartego, bezpośredniego komunikowania swoich intencji i oczekiwań. Wiąże się to też z dużą troską o podtrzymywanie relacji i wykorzystywanie ich w pracy. Wysoka zdolność budowania relacji oznacza też bardzo dobrze rozwinięte umiejętności w radzeniu sobie z wszelkimi rodzajami nieporozumień oraz dużą zdolnością do wykorzystywania takich sytuacji do wzmacniania relacji. Ponadto na wysokim poziomie funkcjonuje dbałość o kontakty i efektywną współpracę. Wysoki poziom kompetencji oznacza, że takiej osobie nie jest trudno zaufać i udzielić poparcia np. przez współpracowników.

Wysoki poziom kompetencji wymagany jest w przypadku zajęć polegających w dużej mierze na kontakcie z klientami oraz w sytuacji pracy zespołowej.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834