Budowanie zespołów

kategoria: Kompetencje menedżerskie

Poziom 1.

Budowanie zespołów to kompetencja wymagająca umiejętności budowania dobrych relacji z ludźmi i między ludźmi. Przydają się tutaj kompetencje nie tylko z zakresu komunikacji, motywowania, angażowania, właściwego przydzielania zadań i obowiązków, ale również zarządzania, delegowania, negocjacji i selekcji. Zbudowanie silnego, zintegrowanego zespołu, składającego się z osób uzupełniających się nie tylko wiedzą specjalizacją, ale również temperamentem i osobowością to nie lada wzywanie. Każdy członek zespołu zarówno wnosi do niego ogromne zasoby, jak i elementy ryzyka rozpadu zespołu. Właściwy dobór osób, odpowiednie ich motywowanie dopasowane do indywidualnych potrzeb, budowanie świadomości wspólnego celu i wspólnych wartości to jednej z najważniejszych zadań osoby budującej zespół. Niskie kompetencje budowania zespołu powodują, że zespół nie czuje się zintegrowany, nie ma poczucia realizacji wspólnych celów, jest skupiony na pojedynczych zadaniach, zamiast kluczowych krokach milowych. Istnieje ryzyko, że osoby zostaną dobrane w sposób niezaplanowany i zespól okaże się nietrwały. Przy niskich kompetencjach budowania zespołu istnieje spore ryzyko niskiej efektywności osób, rozproszenia odpowiedzialności i demotywacji, przez co pojawiać się mogą negatywne nastroje i członkowie będą zainteresowani opuszczeniem zespołu.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337326

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=335651


Poziom 2.

Budowanie zespołów to kompetencja wymagająca umiejętności budowania dobrych relacji z ludźmi i między ludźmi. Przydają się tutaj kompetencje nie tylko z zakresu komunikacji, motywowania, angażowania, właściwego przydzielania zadań i obowiązków, ale również zarządzania, delegowania, negocjacji i selekcji. Zbudowanie silnego, zintegrowanego zespołu, składającego się z osób uzupełniających się nie tylko wiedzą specjalizacją, ale również temperamentem i osobowością to nie lada wzywanie. Każdy członek zespołu zarówno wnosi do niego ogromne zasoby, jak i elementy ryzyka rozpadu zespołu. Właściwy dobór osób, odpowiednie ich motywowanie dopasowane do indywidualnych potrzeb, budowanie świadomości wspólnego celu i wspólnych wartości to jednej z najważniejszych zadań osoby budującej zespół. Średnie kompetencje budowania zespołu powodują, że zespół czuje się zintegrowany, ma poczucie realizacji wspólnych celów, jest skupiony na kluczowych krokach milowych. Przy średnich kompetencjach budowania zespołu jest bardzo niskie ryzyko, że osoby zostaną dobrane w sposób niezaplanowany i zespól okaże się nietrwały. Średnie kompetencje w tym obszarze niwelują ryzyko niskiej efektywności osób, dominują pozytywne nastroje i członkowie będą zainteresowani trwaniem w składzie zespołu.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337326

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=335651


Poziom 3.

Budowanie zespołów to kompetencja wymagająca umiejętności budowania dobrych relacji z ludźmi i między ludźmi. Przydają się tutaj kompetencje nie tylko z zakresu komunikacji, motywowania, angażowania, właściwego przydzielania zadań i obowiązków, ale również zarządzania, delegowania, negocjacji i selekcji. Zbudowanie silnego, zintegrowanego zespołu, składającego się z osób uzupełniających się nie tylko wiedzą specjalizacją, ale również temperamentem i osobowością to nie lada wzywanie. Każdy członek zespołu zarówno wnosi do niego ogromne zasoby, jak i elementy ryzyka rozpadu zespołu. Właściwy dobór osób, odpowiednie ich motywowanie dopasowane do indywidualnych potrzeb, budowanie świadomości wspólnego celu i wspólnych wartości to jednej z najważniejszych zadań osoby budującej zespół. Wysokie kompetencje budowania zespołu sprawiają, że zespół ma silne poczucie wspólnotowości, dążenia do tych samych celów, nastawiona na realizacje kolejnych ważnych etapów, a realizując je odczuwa radość sukcesu. Osoby o wysokich kompetencjach budują silne i trwałe zespoły, których członkowie dobrze się uzupełniają i lubią ze sobą współpracować i spędzać czas. W zespole panują normy komunikacji, jasne zasady, uprzejmość i szacunek.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337326

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=335651