Budżetowanie

kategoria: Kompetencje specjalistyczno-techniczne

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji oznacza znikomą wiedzę z zakresu procesu budżetowania. Wiąże się to z ograniczona umiejętnością planowania finansowego. Wiedza z zakresu definicji, roli, celów i funkcji budżetowania jest niezwykle ograniczona. Osoba o niskim poziomie kompetencji w słabym stopniu posiada wiedzę na temat różnicy między planowaniem a budżetowaniem oraz umiejętność wiązania planów z budżetami. Posiada małą wiedzę na temat etapów i elementów budżetowania oraz zasad zarządzania procesem budżetowania. Niski poziom kompetencji oznacza niewielką wiedzę z zakresu standardów, zalet i wad budżetowania. Świadomość nowoczesnych tendencji w zakresie budżetowania kształtuje się na niskie poziomie. Osoba o niskich kompetencjach nie potrafi efektywnie korzystać z dostępnych narzędzi (programów, aplikacji) do budżetowania i słabo zna ich możliwości. Niski poziom kompetencji wiąże się z obniżoną zdolnością analitycznego myślenia, przetwarzania dostępnych danych i prezentowania wyników. Osoba o niskich kompetencjach ma poważne trudności w formułowaniu jasnych i czytelnych wniosków.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji oznacza umiarkowaną wiedzę z zakresu procesu budżetowania. Wiąże się to z przeciętną umiejętnością planowania finansowego. Wiedza z zakresu definicji, roli, celów i funkcji budżetowania kształtuje się na poziomie średnim. Osoba o przeciętnym poziomie kompetencji w umiarkowanym stopniu posiada wiedzę na temat różnicy między planowaniem a budżetowaniem oraz umiejętność wiązania planów z budżetami. Posiada umiarkowaną wiedzę na temat etapów i elementów budżetowania oraz zasad zarządzania procesem budżetowania. Średni poziom kompetencji oznacza przeciętną wiedzę z zakresu standardów, zalet i wad budżetowania. Świadomość nowoczesnych tendencji w zakresie budżetowania kształtuje się na umiarkowanym poziomie. Osoba o średnich kompetencjach czasem potrafi efektywnie korzystać z dostępnych narzędzi (programów, aplikacji) do budżetowania choć nie zna ich możliwości. Średni poziom kompetencji wiąże się z umiarkowaną zdolnością analitycznego myślenia, przetwarzania dostępnych danych i prezentowania wyników. Osoba o średnich kompetencjach czasem miewa trudności w formułowaniu jasnych i czytelnych wniosków.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji oznacza bardzo obszerną i aktualną wiedzę z zakresu procesu budżetowania. Wiąże się to z doskonale rozwiniętą umiejętnością planowania finansowego. Wiedza z zakresu definicji, roli, celów i funkcji budżetowania kształtuje się na poziomie wysokim. Osoba o wysokim poziomie kompetencji w dużym stopniu posiada wiedzę na temat różnicy między planowaniem a budżetowaniem oraz umiejętność wiązania planów z budżetami. Posiada bogatą wiedzę na temat etapów i elementów budżetowania oraz zasad zarządzania procesem budżetowania. Wysoki poziom kompetencji oznacza dużą wiedzę z zakresu standardów, zalet i wad budżetowania. Świadomość nowoczesnych tendencji w zakresie budżetowania kształtuje się na wysokim poziomie. Osoba o wysokich kompetencjach potrafi efektywnie korzystać z dostępnych narzędzi (programów, aplikacji) do budżetowania i zna ich możliwości. Wysoki poziom kompetencji wiąże się z dobrze rozwiniętą zdolnością analitycznego myślenia, przetwarzania dostępnych danych i prezentowania wyników. Osoba o wysokich kompetencjach czasem z łatwością i swobodą formułuje jasne i czytelne wnioski.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834