Delegowanie zadań

kategoria: Kompetencje menedżerskie

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji oznacza ograniczoną zdolność do przekazywania innym prac do realizacji. Osoba z niskim poziomem kompetencji często zwleka z informacją o konieczności wykonania zadania co zmniejsza szansę na terminową realizację. Poważną trudność sprawia jej też ustalenie tzw. bufora czasowego w efekcie czego często pojawia się brak czasu na dokonanie poprawek i opanowanie sytuacji kryzysowych. Osoby z ograniczoną umiejętnością delegowania zadań niejednokrotnie przekazują zadania osobom, które nie posiadają odpowiednich kompetencji do ich wykonania. Nie potrafią w sposób satysfakcjonujący oddelegować pracy odpowiednio do zdolności i możliwości pracownika. Niski poziom kompetencji wiąże się ze znikomą umiejętnością do wzbudzania motywacji i zaangażowania pracownika (np. poprzez konsultacje, które stanowią element budowania partnerskiej relacji). Osoba z niskim poziomem kompetencji ma poważne trudności z docenianiem i wspieraniem działań pracownika. Częstym problemem u osób z niskim poziomem kompetencji jest komunikacja z pracownikiem – upewnienie się, że polecenie zostało prawidłowo przekazane, odebrane i zrozumiane. Niski poziom umiejętności delegowania zadań przejawia się również w braku monitorowania wykonania zadania (spada motywacja pracownika i powstaje ryzyko nieprawidłowego lub nieterminowego wykonania zadania).

Delegowanie zadań nie jest potrzebne w sytuacji, kiedy jesteśmy odpowiedzialni w całości za wykonanie zadania (lub jako członek zespołu).

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji oznacza umiarkowaną zdolność do przekazywania innym prac do realizacji. Osoba ze średnim poziomem kompetencji czasem zwleka z informacją o konieczności wykonania zadania co zmniejsza szansę na terminową realizację. Umiarkowaną trudność sprawia jej też ustalenie tzw. bufora czasowego w efekcie czego czasem pojawia się brak czasu na dokonanie poprawek i opanowanie sytuacji kryzysowych. Osoby z przeciętną umiejętnością delegowania zadań niejednokrotnie przekazują zadania osobom, które nie posiadają odpowiednich kompetencji do ich wykonania. Nie zawsze potrafią w sposób satysfakcjonujący oddelegować zadanie odpowiednio do zdolności i możliwości pracownika. Średni poziom kompetencji wiąże się ze przeciętną umiejętnością do wzbudzania motywacji i zaangażowania pracownika (np. poprzez konsultacje, które stanowią element budowania partnerskiej relacji). Osoba z przeciętnym poziomem kompetencji miewa trudności z docenianiem i wspieraniem działań pracownika. Częstym problemem u osób ze średnim poziomem kompetencji jest komunikacja z pracownikiem - upewnienie się, że polecenie zostało prawidłowo przekazane, odebrane i zrozumiane. Przeciętny poziom umiejętności delegowania zadań przejawia się również w trudnościach w kontekście monitorowania wykonania zadania (spada motywacja pracownika i powstaje ryzyko nieprawidłowego lub nieterminowego wykonania zadania).

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji oznacza doskonałą zdolność do przekazywania innym prac do realizacji. Osoba z wysokim poziomem kompetencji nie zwleka z informacją o konieczności wykonania zadania co niweluje ryzyko na nieterminową realizację. Najmniejszej trudności nie sprawia jej też ustalenie tzw. bufora czasowego w efekcie czego zawsze pozostaje czas na dokonanie poprawek i opanowanie sytuacji kryzysowych. Osoby z dobrze rozwiniętą umiejętnością delegowania zadań przekazują zadania osobom, które posiadają odpowiednie kompetencje do ich wykonania. Potrafią w sposób satysfakcjonujący oddelegować zadanie odpowiednio do zdolności i możliwości pracownika. Wysoki poziom kompetencji wiąże się z bardzo dobrze rozwiniętą umiejętnością do wzbudzania motywacji i zaangażowania pracownika (np. poprzez konsultacje, które stanowią element budowania partnerskiej relacji). Osoba z wysokim poziomem kompetencji rozumie wagę i konieczność doceniania i wspierania działań pracownika. Na wysokim poziomie funkcjonuje również komunikacja z pracownikiem - upewnienie się, że polecenie zostało prawidłowo przekazane, odebrane i zrozumiane. Wysoki poziom umiejętności delegowania zadań przejawia się również w kontekście monitorowania wykonania zadania (utrzymuje się wówczas motywacja pracownika i wzrasta szansa na prawidłowe lub terminowe wykonania zadania).

Kompetencja jest wymagana w każdy rodzaju pracy, która polega na tworzeniu projektów i przedsięwzięć, których nie jest w stanie wykonać jedna osoba a cały zespół.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834