Diagnozowanie potrzeb klienta

kategoria: Kompetencje specjalistyczno-techniczne

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji oznacza, że osoba ma ograniczoną świadomość znaczenia etapu diagnozowanie potrzeb klienta w procesie sprzedaży. Nie potrafi celnie rozpoznać oczekiwań klienta, a co za tym idzie – dopasować oferowanych rozwiązań do jego wyobrażeń. Wiąże się z ograniczoną wiedzą na temat metod, technik i sposobów formułowania i zadawania pytań. Oznacza też znikomą wiedzę z zakresu istniejących rodzajów pytań i ich zastosowań co często powoduje, iż rozmowa i relacja są jednostronne. Osoby z niskim poziomem kompetencji mają poważne trudności z aktywizowaniem rozmówcy/klienta we właściwym czasie sprawiając tym samym, że rozmówca nie jest w stanie zaangażować się w znalezienie najlepszego rozwiązania. Niski poziom kompetencji oznacza ograniczoną umiejętność wyjaśniania niejasności. Na niskim poziomie kształtuje się zdolność dawania rozmówcy poczucia ważności, zainteresowania i wzbudzania zaufania.  Niski poziom kompetencji oznacza brak pewności siebie w “zbijaniu” obiekcji klienta. Osoba odznaczająca się niskim poziomem kompetencji nie posiada własnego stylu i formy prowadzenia rozmowy z klientem na etapie diagnozowania potrzeb.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji oznacza, że osoba ma umiarkowaną świadomość znaczenia etapu diagnozowanie potrzeb klienta w procesie sprzedaży. Czasem potrafi celnie rozpoznać oczekiwania klienta, a co za tym idzie - dopasować oferowane rozwiązania do jego wyobrażeń. Wiąże się z przeciętną wiedzą na temat metod, technik i sposobów formułowania i zadawania pytań. Oznacza też przeciętną wiedzę z zakresu istniejących rodzajów pytań i ich zastosowań co często powoduje, iż rozmowa i relacja czasem są jednostronne. Osoby ze średnim poziomem kompetencji miewają trudności z aktywizowaniem rozmówcy/klienta we właściwym czasie sprawiając tym samym, że rozmówca nie zawsze jest w stanie zaangażować się w znalezienie najlepszego rozwiązania. Średni poziom kompetencji oznacza umiarkowaną umiejętność wyjaśniania niejasności. Na przeciętnym poziomie kształtuje się zdolność dawania rozmówcy poczucia ważności, zainteresowania i wzbudzania zaufania.  Średni poziom kompetencji oznacza umiarkowaną pewność siebie w “zbijaniu” obiekcji klienta. Osoba odznaczająca się średnim poziomem kompetencji  posiada w umiarkowanym stopniu wypracowany własny styl i formę prowadzenia rozmowy z klientem na etapie diagnozowania potrzeb.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji oznacza, że osoba ma bardzo dużą świadomość znaczenia etapu diagnozowanie potrzeb klienta w procesie sprzedaży. Zawsze potrafi celnie rozpoznać oczekiwania klienta, a co za tym idzie - dopasować oferowane rozwiązania do jego wyobrażeń. Wiąże się z obszerną wiedzą na temat metod, technik i sposobów formułowania i zadawania pytań. Oznacza też rozległą wiedzę z zakresu istniejących rodzajów pytań i ich zastosowań co powoduje, iż rozmowa i relacja są dwustronne. Osoby z wysokim poziomem kompetencji z łatwością aktywizują rozmówcę/klienta we właściwym czasie sprawiając tym samym, że rozmówca jest w stanie zaangażować się w znalezienie najlepszego rozwiązania. Wysoki poziom kompetencji oznacza dobrze rozwiniętą umiejętność wyjaśniania niejasności. Na wysokim poziomie kształtuje się zdolność dawania rozmówcy poczucia ważności, zainteresowania i wzbudzania zaufania.  Wysoki poziom kompetencji oznacza dużą pewność siebie w “zbijaniu” obiekcji klienta. Osoba odznaczająca się wysokim poziomem kompetencji posiada wypracowany własny styl i formę prowadzenia rozmowy z klientem na etapie diagnozowania potrzeb.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834