Dyspozycyjność

kategoria: Kompetencje specjalistyczno-techniczne

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji oznacza znikomą gotowość do wykonywania pracy zawsze wtedy, gdy istnieje taka potrzeba pracodawcy. Wiąże się to z niechęcią do wykonywania pracy w wymiarze wyższym niż normalny (np. w godzinach nadliczbowych czy w dniach, które co do zasady są dniami wolnymi od pracy). Osoba o niskim poziomie kompetencji przejawia trudności w dostępności i wykonywaniu swojej pracy również w czasie na nią przeznaczonym – czyli w takim, jaki wynika z ustaleń (umowy). Oznacza to, że osoba odznaczająca się niskim poziomem dyspozycyjności w sposób ograniczony realizuje fundamentalny obowiązek pracownika, jakim jest respektowanie czasu pracy. Niski poziom kompetencji często oznacza brak gotowości do wyjazdów służbowych i/lub podjęcia pracy w terenie. Osoby z niskim poziomem kompetencji rzadko są w stanie pracować w tzw. nienormowanym czasie pracy (zadaniowym). Dodatkowo niechętnie będą realizować tzw. prace nietypowe, czyli takie, które nie wynikają z wcześniejszych ustaleń i wykraczają (np. czasowo) poza zakres obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji oznacza umiarkowaną gotowość do wykonywania pracy zawsze wtedy, gdy istnieje taka potrzeba pracodawcy. Wiąże się to z przeciętną otwartością do wykonywania pracy w wymiarze wyższym niż normalny (np. w godzinach nadliczbowych czy w dniach, które co do zasady są dniami wolnymi od pracy). Osoba o średnim poziomie kompetencji miewa trudności w dostępności i wykonywaniu swojej pracy również w czasie na nią przeznaczonym - czyli w takim, jaki wynika z ustaleń (umowy). Oznacza to, że osoba odznaczająca się średnim poziomem dyspozycyjności w sposób przeciętny realizuje fundamentalny obowiązek pracownika, jakim jest respektowanie czasu pracy. Średni poziom kompetencji czasem oznacza brak gotowości do wyjazdów służbowych i/lub podjęcia pracy w terenie. Osoby ze średnim poziomem kompetencji czasem są w stanie pracować w tzw. nienormowanym czasie pracy (zadaniowym). Dodatkowo okazjonalnie będą realizować tzw. prace nietypowe, czyli takie, które nie wynikają z wcześniejszych ustaleń i wykraczają (np. czasowo) poza zakres obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji oznacza pełną gotowość do wykonywania pracy zawsze wtedy, gdy istnieje taka potrzeba pracodawcy. Wiąże się to z dużą otwartością do wykonywania pracy w wymiarze wyższym niż normalny (np. w godzinach nadliczbowych czy w dniach, które co do zasady są dniami wolnymi od pracy). Osoba o wysokim poziomie kompetencji nie miewa trudności w dostępności i wykonywaniu swojej pracy również w czasie na nią przeznaczonym - czyli w takim, jaki wynika z ustaleń (umowy). Oznacza to, że osoba odznaczająca się wysokim poziomem dyspozycyjności w pełni realizuje fundamentalny obowiązek pracownika, jakim jest respektowanie czasu pracy. Wysoki poziom kompetencji czasem oznacza permanentną gotowość do wyjazdów służbowych i/lub podjęcia pracy w terenie. Osoby z wysokim poziomem kompetencji są w stanie pracować w tzw. nienormowanym czasie pracy (zadaniowym). Dodatkowo są w stanie realizować tzw. prace nietypowe, czyli takie, które nie wynikają z wcześniejszych ustaleń i wykraczają (np. czasowo) poza zakres obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834