Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

kategoria: Kompetencje społeczne

Poziom 1.

Kompetencja wskazująca na umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem cechuje osoby, które swoją wiedzę traktują jako wartość, jednocześnie chcą ją przekazywać innym. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem to chęć otwierania się na drugiego człowieka, na świat i nowe doświadczenia. Przydatne są tu cierpliwość, wyrozumiałość, umiejętność ciekawego i logicznego przekazywania informacji. Istotną przy tym jest również świadomość jak poszczególne wydarzenia z życia osoby wpłynęły na nią, jakie przyniosły wnioski, jakie z tego przyszły zmiany, jakie postanowienia. Aby ta świadomość posiąść trzeba mieć zdolność do refleksji nad swoimi doświadczeniami, ich źródłami i konsekwencjami. Dotyczy to w zasadzie wszystkich obszarów życia, jest również istotne w życiu zawodowym jak i prywatnym.  Osoby o niskiej kompetencji dzielenia się widza i doświadczeniem niechętnie dzielą się swoimi przeżyciami, trudnymi sytuacjami i metodami, które pomogły im sobie z tym poradzić. Często pojawia się w nich myśl, że inni sami powinni sprawdzić jakie jest życie i nauczyć się na własnych błędach. Nie chcą dzielić się swoja mądrością, bądź też nie czują, by ich doświadczenia i wnioski miały jakąś wartość.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337175


Poziom 2.

Kompetencja wskazująca na umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem cechuje osoby, które swoją wiedzę traktują jako wartość, jednocześnie chcą ją przekazywać innym. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem to chęć otwierania się na drugiego człowieka, na świat i nowe doświadczenia. Przydatne są tu cierpliwość, wyrozumiałość, umiejętność ciekawego i logicznego przekazywania informacji. Istotną przy tym jest również świadomość jak poszczególne wydarzenia z życia osoby wpłynęły na nią, jakie przyniosły wnioski, jakie z tego przyszły zmiany, jakie postanowienia. Aby ta świadomość posiąść trzeba mieć zdolność do refleksji nad swoimi doświadczeniami, ich źródłami i konsekwencjami. Dotyczy to w zasadzie wszystkich obszarów życia, jest również istotne w życiu zawodowym jak i prywatnym.  Osoby o średniej kompetencji dzielenia się widza i doświadczeniem chętnie dzielą się swoimi przeżyciami, trudnymi sytuacjami i metodami, które pomogły im sobie z tym poradzić. Czasem pojawia się w nich myśl, że być może ich doświadczenia i wnioski mają małą wartość, jednak, jeśli tylko czują, że ich wiedzą może komuś pomóc, chętnie się nią dzielą. Jest to bardzo oczekiwana cecha w przypadku pracowników uczących nowe osoby jak odnaleźć się w danej organizacji.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337175


Poziom 3.

Kompetencja wskazująca na umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem cechuje osoby, które swoją wiedzę traktują jako wartość, jednocześnie chcą ją przekazywać innym. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem to chęć otwierania się na drugiego człowieka, na świat i nowe doświadczenia. Przydatne są tu cierpliwość, wyrozumiałość, umiejętność ciekawego i logicznego przekazywania informacji. Istotną przy tym jest również świadomość jak poszczególne wydarzenia z życia osoby wpłynęły na nią, jakie przyniosły wnioski, jakie z tego przyszły zmiany, jakie postanowienia. Aby ta świadomość posiąść trzeba mieć zdolność do refleksji nad swoimi doświadczeniami, ich źródłami i konsekwencjami. Dotyczy to w zasadzie wszystkich obszarów życia, jest również istotne w życiu zawodowym jak i prywatnym.  Osoby o wysokiej kompetencji dzielenia się widza i doświadczeniem dzielą się swoimi przeżyciami, trudnymi sytuacjami i metodami, które pomogły im sobie z tym poradzić nie tylko z osobami z otoczenia, ale również podczas spotkań, konferencji branżowych; wszędzie tam gdzie można wymienić wartościową wiedzę. Umiejętność dzielenia się wiedzą działa dla nich dwutorowo – dzieląc się z innymi swoimi doświadczeniami, jednocześnie uczą się z doświadczeń innych. Częsta są również mentorami dla osób. Które dopiero zaczynają poznawać daną branżę.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337175