Elastyczność myślenia

kategoria: Kompetencje osobiste

Poziom 1.

Niska kompetencja elastycznego myślenia oznacza ograniczoną płynność – czyli zdolność do tworzenia wielu pomysłów, także podobnych do siebie lub dotyczących tego samego tematu. Na niskim poziomie kształtuje się też tzw. giętkość – inaczej zdolność do tworzenia zbioru zróżnicowanych pomysłów. Obniżona kompetencja oznacza też niski poziom oryginalności, unikatowości, nowatorskości i innowacyjności. Niski poziom kompetencji wiąże się również z brakiem umiejętności dostosowania się do panujących warunków i nieumiejętność wykorzystywania okazji. Niska zdolność elastycznego myślenia nie pozwala odbiec od schematycznego toku rozumowania. Nie daje szansy na dostrzeganie nowych rzeczy i pomysłów. Obniżona zdolność elastycznego myślenia ogranicza doświadczanie nowych wrażeń. Niski poziom kompetencji oznacza obniżoną tendencję (lub jej brak) do konfrontowania swoich przekonań z informacjami, które mogą je podważać. Osoby z niską kompetencją mają ograniczoną możliwość kwestionowania istniejących rozwiązań i rzadko eksperymentują z nowymi podejściami. Mają niską zdolność do przyjmowania innych perspektyw i czerpania z nich. Postrzegane są często jako osoby usztywnione i niezdolne do konstruktywnego dialogu w związku z nadmiernym przywiązaniem do znanych poglądów, metod i rozwiązań.

Przykłady zawodów, gdzie niski poziom kompetencji nie stanowi przeszkody: pracownik produkcji, bibliotekarz.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średnia kompetencja elastycznego myślenia oznacza umiarkowaną płynność – czyli zdolność do tworzenia wielu pomysłów, także podobnych do siebie lub dotyczących tego samego tematu. Na przeciętnym poziomie kształtuje się też tzw. giętkość – inaczej zdolność do tworzenia zbioru zróżnicowanych pomysłów. Średnia kompetencja oznacza też przeciętny poziom oryginalności, unikatowości, nowatorskości i innowacyjności. Umiarkowany poziom kompetencji wiąże się również ze średnią umiejętnością dostosowania się do panujących warunków i oznacza sporadyczne wykorzystywanie okazji. Średnia zdolność elastycznego myślenia okazjonalnie pozwala odbiec od schematycznego toku rozumowania. Na umiarkowanym poziomie kształtuje się zdolność dostrzegania nowych rzeczy i pomysłów. Umiarkowana zdolność elastycznego myślenia pozwala czasem doświadczyć nowych wrażeń. Przeciętny poziom kompetencji oznacza umiarkowaną tendencję do konfrontowania swoich przekonań z informacjami, które mogą je podważać. Osoby ze średnim poziomem kompetencji potrafią okazjonalnie kwestionować istniejące rozwiązania i czasem eksperymentują z nowymi podejściami. Mają przeciętną zdolność do przyjmowania innych perspektyw i czerpania z nich.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoka kompetencja elastycznego myślenia oznacza dobrze rozwiniętą płynność – czyli zdolność do tworzenia wielu pomysłów, także podobnych do siebie lub dotyczących tego samego tematu. Na wysokim poziomie kształtuje się też tzw. giętkość – inaczej zdolność do tworzenia zbioru zróżnicowanych pomysłów. Wysoka kompetencja oznacza też bardzo dobry poziom oryginalności, unikatowości, nowatorskości i innowacyjności. Wysoki poziom kompetencji oznacza też opanowaną umiejętności dostosowania się do panujących warunków i częste wykorzystywanie okazji. Rozwinięta zdolność elastycznego myślenia pozwala odbiec od schematycznego toku rozumowania. Na wysokim poziomie kształtuje się zdolność dostrzegania nowych rzeczy i pomysłów. Dobrze opanowana zdolność elastycznego myślenia pozwala doświadczać nowych wrażeń. Wysoki poziom kompetencji oznacza bardzo silną tendencję do konfrontowania swoich przekonań z informacjami, które mogą je podważać. Osoby z wysokim poziomem kompetencji potrafią bez problemu kwestionować istniejące rozwiązania i często eksperymentują z nowymi podejściami, nawet jeśli nie mają gwarancji powodzenia. Mają wysoką zdolność do przyjmowania innych perspektyw i czerpania z nich.

Kompetencja na wysokim poziomie pożądana jest w branżach i zawodach, gdzie panuje duża zmienność i dynamika oraz w zawodach twórczych i kreatywnych (grafik, projektant).

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834