Gotowość do uczenia się

kategoria: Kompetencje osobiste

Poziom 1.

Gotowość do uczenia się wskazuje na posiadanie zespołu cech takich jak chęć przyswajania nowej wiedzy, zainteresowanie rozwoje osobistym, zdobywaniem umiejętności oraz zdolność do podnoszenia, choćby w niewielkim stopniu, swoich kompetencji. Istotna jest również wytrwałość w zdobywaniu wiedzy, mimo czasowych trudności, otwartość na nowe, zdolność do akomodacji informacji. W aktualnych realiach rynku pracy i szybkości zmian w otoczeniu biznesowym i społecznym, gotowość do uczenia się jest wręcz cechą konieczną do funkcjonowania w świecie. W przypadku osób z niskim poziomem gotowości do uczenia się istnieje duże ryzyko, że nawet bardzo szeroki wachlarz możliwości poszerzenia wiedzy i kompetencji nie wpłynie na pewnego rodzaju niechęć do nauki samej w sobie. Niski poziom kompetencji tej cechy może wynikać z przykrych doświadczeń okresu nauki szkolnej, jednak w życiu zawodowym przyczynia się do niskiej atrakcyjności osoby na rynku pracy. Osoby o niskim poziomie gotowości do uczenia się powinny zrozumieć, że taka postawa przynosi ogromne straty, jednocześnie blokuje możliwość awansu czy zmiany warunków pracy. Warto podjąć działania naprawcze jak np. wsparcie psychologa czy doradcy zawodowego.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=268391


Poziom 2.

Gotowość do uczenia się wskazuje na posiadanie zespołu cech takich jak chęć przyswajania nowej wiedzy, zainteresowanie rozwoje osobistym, zdobywaniem umiejętności oraz zdolność do podnoszenia, choćby w niewielkim stopniu, swoich kompetencji. Istotna jest również wytrwałość w zdobywaniu wiedzy, mimo czasowych trudności, otwartość na nowe, zdolność do akomodacji informacji. W aktualnych realiach rynku pracy i szybkości zmian w otoczeniu biznesowym i społecznym, gotowość do uczenia się jest wręcz cechą konieczną do funkcjonowania w świecie. W przypadku osób ze średnim poziomem gotowości do uczenia się istnieje obawa, że korzystanie z szerokiego wachlarza możliwości poszerzenia wiedzy i kompetencji wpłynie jedynie czasowo na podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji z danej dziedziny. Średni poziom kompetencji tej cechy, a co za tym idzie średnie zaangażowanie w uczenie się, może powodować szybką utratę przyswojonej wiedzy z powodu braku działań utrwalających.  Osoby o średnim poziomie gotowości do uczenia się powinny pracować nad systematycznością nauki, by zdobywana wiedza była świadomie dostępna przez długi okres czasu. Warto patrzeć na uczestnictwo w szkoleniach jak na naturalną i pozytywną cechę aktywności zawodowej.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=268391


Poziom 3.

Gotowość do uczenia się wskazuje na posiadanie zespołu cech takich jak chęć przyswajania nowej wiedzy, zainteresowanie rozwoje osobistym, zdobywaniem umiejętności oraz zdolność do podnoszenia, choćby w niewielkim stopniu, swoich kompetencji. Istotna jest również wytrwałość w zdobywaniu wiedzy, mimo czasowych trudności, otwartość na nowe, zdolność do akomodacji informacji. W aktualnych realiach rynku pracy i szybkości zmian w otoczeniu biznesowym i społecznym, gotowość do uczenia się jest wręcz cechą konieczną do funkcjonowania w świecie. W przypadku osób z wysokim poziomem gotowości do uczenia się istnieje obawa pokusy pełnego korzystania z szerokiego wachlarza możliwości poszerzenia wiedzy i kompetencji. O ile jest to atrakcyjne, o tyle warto w sposób przemyślany planować kolejne kroki rozwoju i nauki. To pozwoli osiągnąć w dłuższym horyzoncie czasu kompetencje specjalisty, a tym samym bardzo dobrą pozycję negocjacyjną na rynku pracy. Wysoki poziom kompetencji tej cechy, a co za tym idzie wysoki zaangażowanie w uczenie się, pomaga realizować naukę w sposób zaplanowany, czyli uwzględniający działania utrwalające nabytą wiedzę. Osoby o wysokim poziomie gotowości do uczenia się są szczególnie pożądanymi pracownikami, co przekłada się jednoznacznie na poziom zarobków i warunki pracy.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=268391