Komunikacja pisemna

kategoria: Kompetencje społeczne

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji oznacza nieumiejętność tworzenia i redagowania tekstów i komunikatów pisanych (maile, listy, sprawozdania, opracowania itp.). Oznacza słabą umiejętność określenia celu i myśli przewodniej tekstu w oparciu o logiczną i przejrzystą konstrukcję (przemyślany plan). Opanowanie tej kompetencji na niskim poziomie wiąże się z popełnianiem licznych błędów językowych (ortograficznych, gramatycznych, stylistycznych czy interpunkcyjnych). W kontekście języka korespondencji biznesowej niska komunikacja pisemna oznacza brak umiejętności zwięzłości i skrótowości pożądanej w tym obszarze. Osoby z obniżoną umiejętnością posługiwania się komunikacją pisemną mają ograniczony zasób słownictwa i znajomość stosowania odpowiednich form (np. grzecznościowych). Osoba z niskim poziomem kompetencji ma trudność w rozkładaniu akcentów – eksponowaniu jednych wątków i pomniejszaniu innych, a także brak swobody w zmienianiu tonu pisma. Kłopot sprawia jej dobór odpowiednich słów i zwrotów. Niski poziom komunikacji pisemnej wiąże się również z nieumiejętnością dostosowania komunikatów pisemnych do specyfiki odbiorcy, jego potrzeb oraz celów. Osoby, które mają trudności w komunikacji pisemnej mogą być postrzegane, jako trudniejsze we współpracy wewnątrzfirmowej.

Kompetencja nie jest wymagana w przypadku prac fizycznych i produkcyjnych.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji oznacza przeciętną umiejętność tworzenia i redagowania tekstów i komunikatów pisanych (maile, listy, sprawozdania, opracowania itp.). Oznacza średnią umiejętność określenia celu i myśli przewodniej tekstu w oparciu o logiczną i przejrzystą konstrukcję (przemyślany plan). Opanowanie tej kompetencji na średnim poziomie wiąże się z popełnianiem błędów językowych (ortograficznych, gramatycznych, stylistycznych czy interpunkcyjnych). W kontekście języka korespondencji biznesowej przeciętna komunikacja pisemna oznacza średnią umiejętność tworzenia zwięzłych i skrótowych tekstów pożądanych w tym obszarze. Osoby z przeciętną umiejętnością posługiwania się komunikacją pisemną mają umiarkowany zasób słownictwa i pobieżną znajomość stosowania odpowiednich form (np. grzecznościowych). Osoba ze średnim poziomem kompetencji napotyka na trudności w rozkładaniu akcentów - eksponowaniu jednych wątków i pomniejszaniu innych, a także ma ograniczoną swobodę w zmienianiu tonu pisma. Czasem kłopot sprawia jej dobór odpowiednich słów i zwrotów. Przeciętny poziom komunikacji pisemnej wiąże się również z umiarkowaną zdolnością dostosowania komunikatów pisemnych do specyfiki odbiorcy, jego potrzeb oraz celów. Osoby, które mają trudności w komunikacji pisemnej mogą być postrzegane, jako trudniejsze we współpracy wewnątrzfirmowej.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji oznacza bardzo dobrze opanowaną umiejętność tworzenia i redagowania tekstów i komunikatów pisanych (maile, listy, sprawozdania, opracowania itp.). Oznacza rozwiniętą zdolność określenia celu i myśli przewodniej tekstu w oparciu o logiczną i przejrzystą konstrukcję (przemyślany plan). Opanowanie tej kompetencji na wysokim poziomie wiąże się z brakiem popełniania błędów językowych (ortograficznych, gramatycznych, stylistycznych czy interpunkcyjnych). W kontekście języka korespondencji biznesowej wysoka komunikacja pisemna oznacza doskonałą umiejętność tworzenia zwięzłych i skrótowych tekstów pożądanych w tym obszarze. Osoby z opanowaną umiejętnością posługiwania się komunikacją pisemną w stopniu wysokim mają bogaty zasób słownictwa i wyjątkową znajomość stosowania odpowiednich form (np. grzecznościowych). Osoba z wysokim poziomem kompetencji ma płynność w rozkładaniu akcentów - eksponowaniu jednych wątków i pomniejszaniu innych oraz pełną swobodę w zmienianiu tonu pisma. Wysoki poziom komunikacji pisemnej wiąże się również z bardzo dużą zdolnością dostosowania komunikatów pisemnych do specyfiki odbiorcy, jego potrzeb oraz celów. Osoby, które nie mają trudności w komunikacji pisemnej są postrzegane jako niezwykle łatwe we współpracy wewnątrzfirmowej.

Kompetencja jest wymagana w przypadku zawodów polegających w dużej mierze na pisaniu, przekazywaniu informacji drogą listowną/elektroniczną tj.: dziennikarz, redaktor, specjalista ds PR, korektor tekstów, tłumacz itd.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834