Komunikatywność

kategoria: Kompetencje społeczne

Poziom 1.

Komunikatywność to cecha, która pozwala w łatwy sposób nawiązać znajomość, relację z innymi ludźmi, wymieniać opinie na różne tematy, rozumieć siebie nawzajem i sens wypowiedzi, tworzyć długie rozmowy trzymając się tematu i pogłębiając go. Bycie komunikatywnym wynika z wielu innych umiejętności jak choćby zdolność do budowania jasnych, precyzyjnych wypowiedzi czy też z drugiej strony polega również na umiejętnym słuchanie drugiej osoby i rozumieniu wypowiadanych słów. Jest to cecha pożądana na stanowiskach związanych z pracą w zespole czy zarządzaniem ludźmi. Osoby o niskim poziomie tej kompetencji stwarzają czasem wrażenie niedostępnych rozmówcy, niezainteresowanych tematem rozmowy czy wręcz spędzaniem czasu w towarzystwie danej osoby. Czasem nawet gdy chcą stworzyć dialog, po kilku zdaniach nie maja pomysłu na dalszą rozmowę więc milkną, kończąc tym samym rozmowę. Mogą to być również osoby unikające rozmów, kontaktu, czujące dyskomfort podczas rozmowy z innym człowiekiem. Te cechy czy zachowania sprawiają, że takie osoby zatrudniane są do najprostszych prac, gdyż pracodawcy obawiają się na ile byłyby w stanie zrozumieć bardziej skomplikowane procesy.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337175


Poziom 2.

Komunikatywność to cecha, która pozwala w łatwy sposób nawiązać znajomość, relację z innymi ludźmi, wymieniać opinie na różne tematy, rozumieć siebie nawzajem i sens wypowiedzi, tworzyć długie rozmowy trzymając się tematu i pogłębiając go. Bycie komunikatywnym wynika z wielu innych umiejętności jak choćby zdolność do budowania jasnych, precyzyjnych wypowiedzi czy też z drugiej strony polega również na umiejętnym słuchanie drugiej osoby i rozumieniu wypowiadanych słów. Jest to cecha pożądana na stanowiskach związanych z pracą w zespole czy zarządzaniem ludźmi. Osoby o średnim poziomie tej kompetencji wykazują zainteresowanie dla słów swojego rozmówcy, tematu rozmowy czy wręcz spędzaniem czasu w towarzystwie danej osoby. Często wykazują inicjatywę, by stworzyć dialog, mają pomysły na rozmowę określone zainteresowania, o których chętnie rozmawiają. Mogą to być również osoby szukające okazji do rozmów, kontaktu, czujące komfort podczas rozmowy z innym człowiekiem. Te cechy czy zachowania sprawiają, że takie osoby zatrudniane są miel widziane w pracy zespołowej czy zarzadzaniu zespołami pracowników. Mają zatem duże szanse za zatrudnienie na ciekawym, ambitnym stanowisku.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337175


Poziom 3.

Komunikatywność to cecha, która pozwala w łatwy sposób nawiązać znajomość, relację z innymi ludźmi, wymieniać opinie na różne tematy, rozumieć siebie nawzajem i sens wypowiedzi, tworzyć długie rozmowy trzymając się tematu i pogłębiając go. Bycie komunikatywnym wynika z wielu innych umiejętności jak choćby zdolność do budowania jasnych, precyzyjnych wypowiedzi czy też z drugiej strony polega również na umiejętnym słuchanie drugiej osoby i rozumieniu wypowiadanych słów. Jest to cecha pożądana na stanowiskach związanych z pracą w zespole czy zarządzaniem ludźmi. Osoby o wysokim poziomie tej kompetencji nie tylko wykazują zainteresowanie dla słów swojego rozmówcy, tematu rozmowy, ale sprawiają wrażenie, że potrafią dogadać się z każdym człowiekiem. Nie ograniczają się zatem do rozmowy głównie na tematy dobrze sobie znane, gdzie czują się bezpiecznie, tylko szukają obszarów, które mogą poznać dzięki rozmowie z drugim człowiekiem. Osoby z wysokim poziomem komunikatywności bardzo szybką wchodzą w interakcje, dobrze rozumieją ludzi nie tylko ze swojej branż y i otoczenia. Maja szerokie horyzonty i otwartość oraz ciekawość drugiego człowieka. Świetnie sprawdzają się w roli liderów, kierowników, a także na stanowiskach związanych z budowaniem długofalowych relacji z Klientami.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337175