Kreatywność

kategoria: Kompetencje osobiste

Poziom 1.

Opanowanie na poziomie niskim oznacza, że osoba posiada w stopniu słabym wykształcone 3 elementy, które składają się na kreatywność: wiedzę (techniczną, znajomość procedur i kwalifikacje intelektualne), umiejętność twórczego myślenia (decyduje ono o tym, jak elastycznie i z jaką wyobraźnią człowiek podchodzi do problemów), motywację (zewnętrzna, np. premie i awanse, oraz wewnętrzna, np. pasje i zainteresowania). Osoba rzadko potrafi rozpoznawać problemy, badać nowe możliwości, wychodząc poza schematy myślowe. Ma niską zdolność do oceny faktów pod kątem rozpoznawania nośnych rozwiązań, wydobywania obiecujących pomysłów. Najskuteczniejszymi metodami kształcenia są metody bezpośrednie (trening, case study, inscenizacje – odgrywanie ról) i poszukujące (dyskusje, grupy problemowe z zastosowaniem pytań otwartych, inicjowaniem twórczych konfliktów). Najpopularniejsze techniki wspierające: burza mózgów (brainstorming), mapy myśli (mindmaping), bisocjacja, synektyka, sześć kapeluszy myślowych De Bono, wyznaczanie nietypowych zadań. Kreatywność na niskim poziomie nie jest przeszkodą na stanowiskach wymagających działania ściśle wg procedur, norm i schematów. Przykłady stanowisk: księgowy, kasjer, sprzątaczka, ochroniarz, bibliotekarz, pracownik call center.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Opanowanie na poziomie średnim oznacza, że osoba posiada w stopniu przeciętnym wykształcone 3 elementy, które składają się na kreatywność: wiedzę (techniczną, znajomość procedur i kwalifikacje intelektualne), umiejętność twórczego myślenia (decyduje ono o tym, jak elastycznie i z jaką wyobraźnią człowiek podchodzi do problemów), motywację (zewnętrzna, np. premie i awanse, oraz wewnętrzna, np. pasje i zainteresowania). Osoba potrafi w stopniu średnim rozpoznawać problemy, badać nowe możliwości, wychodząc często poza schematy myślowe. Ma przeciętną zdolność do oceny faktów pod kątem rozpoznawania nośnych rozwiązań, wydobywania obiecujących pomysłów, potrafi niejednokrotnie krytycznie spojrzeć na mankamenty. Warto w tym wypadku trenować kompetencję poprzez wykorzystanie rozmaitych technik: burza mózgów (brainstorming), mapy myśli (mindmaping), bisocjacja, synektyka, sześć kapeluszy myślowych De Bono, wyznaczanie nietypowych zadań. Przykłady stanowisk, a których średni poziom kreatywności wystarczy do wykonywania pracy handlowiec, animator, przedsiębiorca.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Opanowanie na wysokim poziomie oznacza, że osoba posiada bardzo dobrze wykształcone 3 elementy, które składają się na kreatywność: wiedzę (techniczną, znajomość procedur i kwalifikacje intelektualne), umiejętność twórczego myślenia (decyduje ono o tym, jak elastycznie i z jaką wyobraźnią człowiek podchodzi do problemów), motywacja (zewnętrzna, np. premie i awanse, oraz wewnętrzna, np. pasje i zainteresowania). Osoba potrafi wyjątkowo trafnie rozpoznawać problemy, badać nowe możliwości, wychodząc zupełnie poza schematy myślowe. Ma wysoką zdolność do oceny faktów pod kątem rozpoznawania nośnych rozwiązań, wydobywania obiecujących pomysłów, potrafi krytycznie spojrzeć na mankamenty. Osoba, która posiada kompetencję na wysokim poziomie nie zadowala się pierwszym pojawiającym się rozwiązaniem, ma natomiast dużo energii do poszukiwania kolejnych. Ponadto jest dociekliwa i cechuje się dużą ciekawością i odwagą w podejmowaniu nowych działań, których konsekwencje nie są do końca przewidywalne. Wysoki stopień opanowania kompetencji oznacza też osoby takie posiadają umiejętność myślenia dywergentnego – czyli podchodzą do problemów w sposób niezwykle otwarty, nieformalny i na luzie (przeciwieństwo podejścia logicznego, planowanego i racjonalnego). Polega na wyłączeniu blokad myślowych i krytycznych zarzutów; im bardziej dywergentnie ktoś myśli, tym bardziej jest kreatywny.  Kreatywność na wysoki poziomie wymagana jest na takich stanowiskach jak: grafik komputerowy, specjalista ds. PR, projektant (np. wnętrz), rękodzielnik, copywriter, fotograf, przedsiębiorca.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834