Księgowość

kategoria: Kompetencje specjalistyczno-techniczne

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji oznacza niskie (lub brak) wykształcenie (ekonomiczne). Wiąże się ze znikomym brakiem doświadczenia w pracy z zakresu księgowości. Osoba o niskim poziomie kompetencji słabo orientuje się w aktualnych regulacjach prawnych (ZUS, prawo podatkowe) i dysponuje znikomą oraz mało aktualną wiedzą z zakresu księgowości. Posiada ubogą wiedzę z zakresu zarządzania finansami oraz dysponuje niewielką znajomością specjalistycznych aplikacji księgowo-finansowych. Niski poziom kompetencji wiąże się z niewielką znajomością międzynarodowych standardów raportowania. Osoby z niskim poziomem kompetencji odznaczają się słabo rozwiniętymi umiejętnościami analitycznego myślenia. Mają poważne trudności w zakresie przedstawiania danych finansowych oraz jasnego formułowania wniosków.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji wiąże się z umiarkowanym doświadczeniem w pracy z zakresu księgowości. Osoba o średnim poziomie kompetencji przeciętnie orientuje się w regulacjach prawnych (ZUS, prawo podatkowe, ustawy, przepisy) i dysponuje średnią, nie zawsze aktualną wiedzą z zakresu księgowości. Posiada przeciętną wiedzę z zakresu zarządzania finansami oraz dysponuje umiarkowaną znajomością specjalistycznych aplikacji księgowo-finansowych. Średni poziom kompetencji wiąże się z przeciętną znajomością międzynarodowych standardów raportowania. Osoby ze średnim poziomem kompetencji odznaczają się przeciętnie rozwiniętymi umiejętnościami analitycznego myślenia. Prezentują przeciętny poziom w zakresie przedstawiania i omawiania danych finansowych oraz jasnego formułowania wniosków. Osoby ze średnim poziomem kompetencji są umiarkowanie odpowiedzialne, skrupulatne, rzeczowe i uczciwe. Cechuje je średni poziom odporności na stres. Przeciętny poziom kompetencji wiąże się z niewielką chęcią do rozwoju i bycia “na bieżąco”. Średni poziom kompetencji oznacza przeciętnie rozwinięte umiejętności interpersonalne tj. komunikację, umiejętność słuchania, negocjowania, pracy zespołowej oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji oznacza wykształcenie kierunkowe(ekonomiczne). Wiąże się z dużym doświadczeniem w pracy z zakresu księgowości. Osoba o wysokim poziomie kompetencji bardzo dobrze orientuje się w aktualnych regulacjach prawnych (ZUS, prawo podatkowe, ustawy, przepisy) i dysponuje obszerną oraz aktualną wiedzą z zakresu księgowości. Posiada bogatą wiedzę z zakresu zarządzania finansami oraz dysponuje bardzo dobrą znajomością specjalistycznych aplikacji księgowo-finansowych. Wysoki poziom kompetencji wiąże się z dobrą znajomością międzynarodowych standardów raportowania. Osoby z wysokim poziomem kompetencji odznaczają się dobrze rozwiniętymi umiejętnościami analitycznego myślenia. Mają łatwość i swobodę w zakresie przedstawiania i omawiania danych finansowych oraz jasnego formułowania wniosków. Osoby z wysokim poziomem kompetencji są przede wszystkim odpowiedzialne, skrupulatne, rzeczowe i uczciwe. Cechuje je wysoki poziom odporności na stres. Wysoki poziom kompetencji wiąże się z permanentnym rozwojem i byciem “na bieżąco”. Wysoki poziom kompetencji ściśle wiąże się z umiejętnościami interpersonalnymi tj. komunikacją, umiejętnością słuchania, negocjowania, pracy zespołowej oraz umiejętnością rozwiązywania konfliktów.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834