Kultura osobista

kategoria: Kompetencje społeczne

Poziom 1.

Osoba o niskim poziomie kompetencji ma deficyty w obszarze wiedzy na temat kultury osobistej i w jej rozumieniu. Wiedza ta dotyczy zarówno zasad ogólnych, jak i tych panujących wewnątrz organizacji (np. dotyczących ubioru). Nie zawsze potrafi zachować się adekwatnie do miejsca i sytuacji, przez co może być postrzegana jako osoba niezbyt uprzejma lub nie panująca nad swoimi emocjami. W sytuacjach zawodowych niski poziom kultury osobistej może oznaczać przedkładanie osobistych uprzedzeń ponad profesjonalne standardy. Wiąże się to z częstym łamaniem zasad savoir – vivre’u. Osoby o niskim poziomie kompetencji mogą mieć trudność z okazywaniem innym szacunku i często nie jest to dla nich sprawa priorytetowa. Może się zdarzyć, że w obecności osoby o niskim poziomie kultury osobistej inni odczuwają lekceważenie i/lub mają wrażenie bycia ignorowanymi. Niski poziom kultury osobistej może powodować konflikty i pewne trudności w relacjach interpersonalnych. Osoby o niskim poziomie kultury osobistej mogą być niepunktualne, często mogą przeszkadzać innym (np. zbyt głośnym mówieniem). Osoby o niski poziomie kultury osobistej postrzegane są jako nieprzewidywalne i trudne we współpracy.

Kultura osobista jest wymaganą kompetencją w zasadzie w każdej sytuacji zawodowej.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kultury osobistej oznacza przeciętną zdolność do adekwatnego zachowania się w określonym miejscu i sytuacji. Osoby z niskim poziomem kompetencji czasem łamią zasady savoir - vivre’u jednakże postrzegane są raczej jako osoby stosunkowo uprzejme. Okazywanie szacunku innym w przypadku osób ze średnim poziomem kultury osobistej to sprawa ważna, ale nie najważniejsza w relacjach. W związku z tym może więc wybiórczo okazywać szacunek innym osobom w zależności od przewidywanych korzyści. Może też stosować się do określonych zasad i norm społecznych czasowo i wybiórczo ze względów pragmatycznych (np. dlatego, że wymaga tego szef). Osoby cechujące się przeciętnym poziomem kultury osobistej uzależniają często swoją postawę od kontekstu sytuacyjnego. Potrafią sprawiać wrażenie osób profesjonalnych, choć zdarzają się sytuacje, kiedy nie panują nad swoimi emocjami. W większości przypadków osoby ze średnim poziomem kultury osobistej wiedzą, jak zachować się by nie sprawić przykrości innym. Utrzymują one pozytywne kontakty z wybranymi osobami, ale zdarza się być nie taktownymi i nieuprzejmymi w stosunku do osób, których nie darzą sympatią.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Osoba posiadająca kompetencję na wysokim poziomie posiada rozległa i ugruntowaną wiedzę na temat panujących zasad i norm w każdym miejscu i sytuacji. Potrafi zachować się adekwatnie do okoliczności w związku z czym jest postrzegana jako osoba niezwykle uprzejma i opanowana. W pracy jest bardzo profesjonalna. W każdej sytuacji wykorzystuje zasady savoir-vivre’u. Okazuje szacunek osobom, które spotyka i z którymi współpracuje niezależnie od kontekstu sytuacyjnego, własnych uprzedzeń czy sympatii. Osoby odznaczające się wysokim poziomem kultury osobistej zawsze wiedzą, jak należy się zachować, żeby nie sprawić innym przykrości, czy też nie żeby nie wprawić innych w zakłpotanie. Wiąże się to z dbaniem o społeczne dobro, przestrzeganiem norm współżycia, troszczeniem się o powierzone mienie. Wysoki poziom kompetencji sprawia, że osoba taka utrzymuje pozytywne kontakty z innymi oraz budzi ich sympatię. Osoby odznaczające się wysokim poziomem kultury osobistej są bardzo dobrze postrzegane w kontekście współpracy zawodowej. Uważa się je za osoby zrównoważone i stabilne.

Zawody, gdzie wysoki poziom kompetencji jest wyjątkowo pożądany: dyplomata, polityk, kelner.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834