Myślenie analityczne

kategoria: Kompetencje osobiste

Poziom 1.

Myślenie analityczne to złożona kompetencja, którą buduje się i poszerza przy każdym doświadczeniu życiowym opieranym o świadome podejmowanie decyzji. Im bardziej świadomie podchodzi się do szukania rozwiązań, tym więcej czynników, zarówno sprzyjających jak i zagrażających, można namierzyć i nazwać, czyli wziąć pod uwagę szukając najlepszej decyzji. Kluczowe w myśleniu analitycznym jest unikanie myślenia przez pryzmat stereotypów i działań opartych o automatyzm. Osoby o niskim poziomie tej kompetencji mają tendencje do podejmowania pochopnych decyzji opartych o emocje, przeczucia i wąski zakres informacji. W rezultacie wiele istotnych czynników może zostać pominiętych, kluczowe informacje mogą nie być brane pod uwagę, a finalnie rozwiązanie nie jest dla nikogo zadowalające. Co więcej, brak prześledzenia alternatywnych opcji i ich wad oraz zalet, może w efekcie sprawić, że podjęta decyzja będzie rażąco niekorzystna czy wręcz krzywdząca. Niski poziom myślenia analitycznego uniemożliwia pracę na samodzielnych stanowiskach, wymagających podejmowania decyzji i zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto niski poziom tej kompetencji daje szanse głównie na proste prace o charakterze wykonawczym, często czynności powtarzalne, wymagające niskiego poziomu umiejętności.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=298594


Poziom 2.

Myślenie analityczne to złożona kompetencja, którą buduje się i poszerza przy każdym doświadczeniu życiowym opieranym o świadome podejmowanie decyzji. Im bardziej świadomie podchodzi się do szukania rozwiązań, tym więcej czynników, zarówno sprzyjających jak i zagrażających, można namierzyć i nazwać, czyli wziąć pod uwagę szukając najlepszej decyzji. Kluczowe w myśleniu analitycznym jest unikanie myślenia przez pryzmat stereotypów i działań opartych o automatyzm. Osoby o średnim poziomie tej kompetencji mają tendencje do podejmowania decyzji w oparciu o klasyczne, standardowe, czy wręcz proceduralne ścieżki analizy informacji. W rezultacie większość istotnych czynników, kluczowe informacje są brane pod uwagę, a finalnie rozwiązanie jest dla większości wystarczające i akceptowalne. Występuje proces prześledzenia alternatywnych opcji i ich wad oraz zalet, co w efekcie sprawia, że podjęta decyzja będzie sprawiedliwa, dobra i zgodna ze standardami. Średni poziom myślenia analitycznego umożliwia pracę na samodzielnych stanowiskach, również tych wymagających podejmowania decyzji i zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto średni poziom tej kompetencji daje realne szanse na prace o charakterze decyzyjnym, często obejmujące procedury w miarę przewidywalne, standardowe, wymagające przeciętnego poziomu umiejętności.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=298594


Poziom 3.

Myślenie analityczne to złożona kompetencja, którą buduje się i poszerza przy każdym doświadczeniu życiowym opieranym o świadome podejmowanie decyzji. Im bardziej świadomie podchodzi się do szukania rozwiązań, tym więcej czynników, zarówno sprzyjających jak i zagrażających, można namierzyć i nazwać, czyli wziąć pod uwagę szukając najlepszej decyzji. Kluczowe w myśleniu analitycznym jest unikanie myślenia przez pryzmat stereotypów i działań opartych o automatyzm. Osoby o wysokim poziomie tej kompetencji mają umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o niszowe, niestandardowe, czy wręcz unikalne ścieżki analizy informacji. W rezultacie pod uwagę branie są nie tylko istotne czynniki i kluczowe informacje, lecz również przewidywania i symulacje możliwych alternatywnych konsekwencji, również w obszarach powiązanych z decyzją w sposób nieoczywisty. Proces decyzyjny zakłada, że finalnie rozwiązanie jest dla większości zadowalające i rozsądne. Występuje proces prześledzenia wielu alternatywnych opcji i ich wad oraz zalet oraz ryzyka utraconych korzyści, co w efekcie sprawia, że podjęta decyzja będzie nieszablonowa, właściwa i oparta o głęboką analizę. Wysoki poziom myślenia analitycznego umożliwia pracę na wysoko postawionych samodzielnych stanowiskach, wymagających częstego podejmowania istotnych decyzji i zespołami ludzi. Ponadto wysoki poziom tej kompetencji daje ogromne możliwości na rynku pracy, gdyż jest to cecha wysoce pożądana przez pracodawców.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=298594