Negocjowanie

kategoria: Kompetencje społeczne

Poziom 1.

Kompetencja polegająca na umiejętności negocjowania to w dużej mierze zdolność do takiego sposobu komunikacji, przy tym przedstawiania tak trafnych i logicznych argumentów, przy jednoczesnym dbaniu o komfort drugiej strony, że ta finalnie przyznaje rację. Negocjowanie pojawia się wtedy, gdy pojawia się konflikt interesów czy też częściowo wspólne, a częściowo odmienne cele spotkania, rozmowy. Istotna jest tutaj pewność siebie, przekonanie o własnej racji, wiara w powodzenie negocjacji, umiejętność szukania niestandardowych rozwiązań, zdolność do zrozumienia drugiej strony, a nawet wczucia się w jej sytuację i jeszcze trafniejszego doboru argumentów, by negocjacje zakończyć po swojej myśli. Osoby o niskiej kompetencji negocjowania unikają sytuacji, gdzie muszą dyskutować z osobą zainteresowaną innym rozwojem sytuacji. Podczas negocjacji, które nie są po ich myśli, stosują agresję słowną, wyzwiska, trudno im budować argumenty związane tylko z przedmiotem negocjacji. Mogą być również osoby unikające negocjacji poprzez zgodę na pierwsze warunki jakie są im proponowane. Takie osoby na rynku pracy otrzymują mniej atrakcyjne oferty pracy, ale również warunków zatrudnienia czy wynagrodzenia, bo przyjmują pierwszą pojawiającą się propozycję.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336913


Poziom 2.

Kompetencja polegająca na umiejętności negocjowania to w dużej mierze zdolność do takiego sposobu komunikacji, przy tym przedstawiania tak trafnych i logicznych argumentów, przy jednoczesnym dbaniu o komfort drugiej strony, że ta finalnie przyznaje rację. Negocjowanie pojawia się wtedy, gdy pojawia się konflikt interesów czy też częściowo wspólne, a częściowo odmienne cele spotkania, rozmowy. Istotna jest tutaj pewność siebie, przekonanie o własnej racji, wiara w powodzenie negocjacji, umiejętność szukania niestandardowych rozwiązań, zdolność do zrozumienia drugiej strony, a nawet wczucia się w jej sytuację i jeszcze trafniejszego doboru argumentów, by negocjacje zakończyć po swojej myśli. Osoby o średniej kompetencji negocjowania świadomie wchodzą w sytuacje, gdzie muszą dyskutować z osobą zainteresowaną innym rozwojem sytuacji. Podczas negocjacji, które nie są po ich myśli, stosują logiczne argumenty związane z przedmiotem negocjacji. Poszukując pracy dobrze wiedzą jakie warunki i wynagrodzenie oferowane są na danym stanowisku, są przygotowani do negocjacji, uzbrojeni w argumenty dotyczące swoich umiejętności, wykształcenia, doświadczenia i innych atutów istotnych dla danego pracodawcy i na danym stanowisku. Tym samym mają spore szanse na powodzenie w negocjacjach.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336913


Poziom 3.

Kompetencja polegająca na umiejętności negocjowania to w dużej mierze zdolność do takiego sposobu komunikacji, przy tym przedstawiania tak trafnych i logicznych argumentów, przy jednoczesnym dbaniu o komfort drugiej strony, że ta finalnie przyznaje rację. Negocjowanie pojawia się wtedy, gdy pojawia się konflikt interesów czy też częściowo wspólne, a częściowo odmienne cele spotkania, rozmowy. Istotna jest tutaj pewność siebie, przekonanie o własnej racji, wiara w powodzenie negocjacji, umiejętność szukania niestandardowych rozwiązań, zdolność do zrozumienia drugiej strony, a nawet wczucia się w jej sytuację i jeszcze trafniejszego doboru argumentów, by negocjacje zakończyć po swojej myśli. Osoby o wysokiej kompetencji negocjowania świadomie prowokują w sytuacje, gdzie muszą dyskutować z osobą zainteresowaną innym rozwojem sytuacji. Do rozmów negocjacyjnych przygotowują się profesjonalnie, mają dużą wiedzę, znają również zasady panujące w konkretnym otoczeniu biznesowym. Często konsultują się ze specjalistami z danej dziedziny, by podczas rozmów móc kontrolować przebieg wydarzeń i nie dać się zaskoczyć. Podczas rozmów rekrutacyjnych używają trafnych argumentów, które są atrakcyjne dla pracodawcy i odpowiadają jego potrzebom w kontekście stanowiska, na które negocjator aplikuje. Dzięki temu to pracodawcy zależy, by ten człowiek pracował w jego firmie i jest skłonny zaoferować mu bardzo dobre warunki zatrudnienia.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336913