Ocena i rozwój podwładnych

kategoria: Kompetencje menedżerskie

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji oznacza, że osoba ma problem ze stwarzaniem warunków do rozwoju i podtrzymywania motywacji pracowników. Wiąże się to z często z brakiem rozumienia swojej roli jako przełożonego w procesie rozwoju podwładnych, która bywa mylnie utożsamiana z przekazywaniem podwładnemu krytycznych uwag na temat jego pracy. Niski poziom kompetencji wiąże się z ograniczoną umiejętnością dokonania rzetelnej oceny kompetencji podwładnych zarówno bieżącej jak i okresowej. Na niskim poziomie kształtuje się też zdolność do konstruktywnego formułowania informacji zwrotnych i stawiania celów rozwojowych. Osoba z niskim poziomem kompetencji ma poważne trudności w planowaniu i monitorowaniu rozwoju podwładnego. Dodatkowo niejednokrotnie rozwój nie jest wartością dla przełożonego, przez co nie rozwija ani siebie, ani pracowników. Osoba odznaczająca się niskim poziomem kompetencji posiada ograniczoną wiedzę na temat samych podwładnych oraz technik i narzędzi do dokonywania ich oceny. Miewa też poważne trudności z dopasowaniem technik rozwojowych do poziomu wiedzy, kompetencji czy potrzeb pracownika. Osoba z niskim poziomem kompetencji ma kłopot z wyznaczaniem celów i motywowaniem podwładnych w ich realizowaniu.

Nie ma potrzeby posiadania kompetencji na wysokim poziomie, jeśli w wykonywanej pracy nie dokonujemy oceny pracowników.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji oznacza, że osoba miewa problemy ze stwarzaniem warunków do rozwoju i podtrzymywania motywacji pracowników. Wiąże się to z czasem z brakiem rozumienia swojej roli jako przełożonego w procesie rozwoju podwładnych, która bywa mylnie utożsamiana z przekazywaniem podwładnemu krytycznych uwag na temat jego pracy. Przeciętny poziom kompetencji wiąże się z umiarkowaną umiejętnością dokonania rzetelnej oceny kompetencji podwładnych zarówno bieżącej jak i okresowej. Na średnim poziomie kształtuje się też zdolność do konstruktywnego formułowania informacji zwrotnych i stawiania celów rozwojowych. Osoba ze średnim poziomem kompetencji czasem ma trudności w planowaniu i monitorowaniu rozwoju podwładnego. Dodatkowo zdarza się, że rozwój nie jest wartością dla przełożonego, przez co nie rozwija ani siebie, ani pracowników. Osoba odznaczająca się średnim poziomem kompetencji posiada przeciętną wiedzę na temat samych podwładnych oraz technik i narzędzi do dokonywania ich oceny. Miewa też sporadyczne trudności z dopasowaniem technik rozwojowych do poziomu wiedzy, kompetencji czy potrzeb pracownika. Osoba ze średnim poziomem kompetencji raczej potrafi wyznaczać cele i motywować podwładnych w ich realizowaniu.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji oznacza, że osoba stwarza doskonałe warunki do rozwoju i podtrzymywania motywacji pracowników. Wiąże się to z dobrym rozumieniem swojej roli jako przełożonego w procesie rozwoju podwładnych. Wysoki poziom kompetencji wiąże się z dobrze rozwiniętą umiejętnością dokonania rzetelnej oceny kompetencji podwładnych zarówno bieżącej jak i okresowej. Na wysokim poziomie kształtuje się też zdolność do konstruktywnego formułowania informacji zwrotnych i stawiania celów rozwojowych. Osoba z wysokim poziomem kompetencji bez najmniejszych trudności planuje i monitoruje rozwój podwładnego. Dodatkowo rozwój stanowi wielką wartość dla samego przełożonego, przez co rozwija on zarówno siebie jak i pracowników. Osoba odznaczająca się wysokim poziomem kompetencji posiada obszerną i aktualną wiedzę na temat samych podwładnych oraz technik i narzędzi do dokonywania ich oceny. Potrafi dopasować techniki rozwojowe do poziomu wiedzy, kompetencji czy potrzeb pracownika. Osoba z wysokim poziomem kompetencji potrafi wyznaczać realne cele i motywować podwładnych w ich realizowaniu.

Kompetencja jest wymagana w przypadku wykonywania pracy, gdzie jednym z elementów jest dokonywanie ocen pracowników (bycie przełożonym).

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834