Odwaga kierownicza

kategoria: Kompetencje menedżerskie

Poziom 1.

Kompetencja odwagi kierowniczej jest niezwykle istotna w pracy kadry menadżerskiej i zarządczej. Jasne zasady i ich przestrzeganie oraz wyciągnie z konsekwencji z łamania zasad, trzeźwy osąd sytuacji i umiejętność oceny, a tym samym adekwatne reakcje to kluczowe umiejętności potrzebne w zarzadzaniu zasobami ludzkimi. Jednak samo dostrzeganie i prawidłowe ocenianie sytuacji nie wystarczą, konieczna jest również umiejętność właściwego reagowania – zarówno jeśli chodzi o moment reakcji jak i o sił reakcji oraz sposób jej wyrażenia. Na tym polega odwaga kierownicza, dostosowanie reakcji do sytuacji oraz umiejętność ciągłego nadzoru nad wydarzeniami, relacjami w firmie. Osoby o niskich kompetencjach odwagi kierowniczej mogą mieć dwie tendencje – wykazują się zbyt silna odwagą, która można określić jako brawura bądź też poziom odwagi znajduje się na drugim krańcu skali, czyli wykazują pewna powolność, marazm, brak zaangażowania w wykonywanie obowiązków kierowniczych. Niskie kompetencje odwagi kierowniczej powodują, że pracownicy nie szanują przełożonego, nie liczą się z jego zdaniem, a tym samym nie respektują panujących oficjalnie zasad w środowisku pracy, przez co burzą podstawowe normy i relacje współpracownicze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337175


Poziom 2.

Kompetencja odwagi kierowniczej jest niezwykle istotna w pracy kadry menadżerskiej i zarządczej. Jasne zasady i ich przestrzeganie oraz wyciągnie z konsekwencji z łamania zasad, trzeźwy osąd sytuacji i umiejętność oceny, a tym samym adekwatne reakcje to kluczowe umiejętności potrzebne w zarzadzaniu zasobami ludzkimi. Jednak samo dostrzeganie i prawidłowe ocenianie sytuacji nie wystarczą, konieczna jest również umiejętność właściwego reagowania – zarówno jeśli chodzi o moment reakcji jak i o sił reakcji oraz sposób jej wyrażenia. Na tym polega odwaga kierownicza, dostosowanie reakcji do sytuacji oraz umiejętność ciągłego nadzoru nad wydarzeniami, relacjami w firmie. Osoby o średnich kompetencjach odwagi kierowniczej potrafią w odpowiednim momencie reagować na wydarzenia mające miejsce w środowisku pracy oraz dopasowywać poziom reakcji do skali naruszenia norm. Pracownicy czują, ze przestrzeganie zasad jest ważne, a ich łamanie nie umknie uwadze przełożonego, starają się więc dostosowywać. Średnie kompetencje odwagi kierowniczej sprawiają, ze taka osoba jest postrzegana jako sprawiedliwa i dobrze wykonująca swoja pracę, podwładni cenią sobie bezpieczeństwo i stabilność zasad i atmosfery w miejscu pracy.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337175


Poziom 3.

Kompetencja odwagi kierowniczej jest niezwykle istotna w pracy kadry menadżerskiej i zarządczej. Jasne zasady i ich przestrzeganie oraz wyciągnie z konsekwencji z łamania zasad, trzeźwy osąd sytuacji i umiejętność oceny, a tym samym adekwatne reakcje to kluczowe umiejętności potrzebne w zarzadzaniu zasobami ludzkimi. Jednak samo dostrzeganie i prawidłowe ocenianie sytuacji nie wystarczą, konieczna jest również umiejętność właściwego reagowania – zarówno jeśli chodzi o moment reakcji jak i o sił reakcji oraz sposób jej wyrażenia. Na tym polega odwaga kierownicza, dostosowanie reakcji do sytuacji oraz umiejętność ciągłego nadzoru nad wydarzeniami, relacjami w firmie. Osoby o wysokich kompetencjach odwagi kierowniczej potrafią nie tylko w odpowiednim momencie reagować na wydarzenia mające miejsce w środowisku pracy oraz dopasowywać poziom reakcji do skali naruszenia norm. Potrafią również tworzyć taką atmosferę pracy, gdzie ludzie wierzą, że obowiązujące zasady maja sens i stosują się do nich, bo mają wewnętrzne przekonanie, że to służy zarówno im samym jak i innym osobom w ich otoczeniu. Takie nastawienie buduje przywiązanie do miejsca pracy i zacieśnia relacje między współpracownikami.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337175