Organizacja pracy własnej

kategoria: Kompetencje osobiste

Poziom 1.

Opanowanie na niskim poziomie oznacza, że osoba słabo radzi sobie z wykonywaniem odpowiednich zadań w odpowiednim czasie. Ma niską świadomość złych nawyków pojawiających się w pracy, które wpływają na efektywność. Trudność sprawia mu ustalanie priorytetów, czyli podział zadań pod względem ich ważności i pilności. Nie potrafi samodzielnie przygotować harmonogramu/planu i nie potrafi zorganizować sobie czasu. Rzadko zna zadania na swoim stanowisku i umiarkowanie umie ocenić, ile czasu potrzebuje na wykonanie określonego zadania. Pobieżnie zna mocne i słabe strony swojej osobowości. Wiąże się to z niską zdolnością do planowania i skutecznego realizowania planów. Osoby takie często nie potrafią wyznaczać celów i terminów. Często przekładają zadania „na później”. Na niskim poziomie posiadają umiejętność kontroli – zarówno wykonania zadania jak i efektów. Często są nieasertywne. Nie potrafią delegować zadań i ulegają tzw. „rozpraszaczom”. Dodatkowo nie znają zasadniczych reguł planowania czasu pracy (ABC, 60:40, metoda ALPEN). Przykłady stanowisk, a których organizacja pracy własnej na poziomie niskim nie stanowi problemu: kasjerka, pracownik produkcyjny.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Opanowanie na średnim poziomie oznacza, że osoba przeciętnie radzi sobie z wykonywaniem odpowiednich zadań w odpowiednim czasie. Ma przeciętną świadomość złych nawyków pojawiających się w pracy, które wpływają na efektywność. Stosunkowo niewiele trudności sprawia ustalenie priorytetów, czyli podział zadań pod względem ich ważności i pilności. Czasem samodzielnie przygotować harmonogram/plan i okazjonalnie umie zorganizować sobie czas. Raczej zna zadania na swoim stanowisku i umiarkowanie umie ocenić, ile czasu potrzebuje na wykonanie określonego zadania. Na poziomie średnim zna mocne i słabe strony swojej osobowości. Wiąże się to z przeciętną zdolnością do planowania i skutecznego realizowania planów. Osoby takie w stopniu przeciętnym opanowały zdolność wyznaczania celów i terminów. Na średnim poziomie posiadają umiejętność kontroli – zarówno wykonania zadania jak i efektów. Wiąże się to z przeciętnym poziomem asertywności. Przeciętnie radzą sobie z delegowaniem zadań i sporadycznie ulegają tzw. „rozpraszaczom”. Znają pobieżnie niektóre metody planowania czasu.

Jak i gdzie doskonalić:

http://www.hs.dobrekadry.pl/docs/Organizacja_pracy_wlasnej_i_zarzadzanie_czasem.pdf

http://www.jestemprzedsiebiorczy.pl/szkolenia/planowanie-organizacja-pracy/

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Opanowanie na wysokim poziomie oznacza, że osoba bardzo dobrze radzi sobie z wykonywaniem odpowiednich zadań w odpowiednim czasie. Ma wysoką świadomość złych nawyków pojawiających się w pracy, które wpływają na efektywność. Z łatwością przychodzi jej ustalanie priorytetów, czyli podział zadań pod względem ich ważności i pilności. Potrafi samodzielnie przygotować harmonogram/plan i zorganizować sobie czas. Zna zadania na swoim stanowisku i umie ocenić, ile czasu potrzebuje na wykonanie określonego zadania. Zna mocne i słabe strony swojej osobowości. Wiąże się to z doskonałą zdolnością do planowania i skutecznego realizowania planów. Osoby takie w stopniu wysokim opanowały zdolność wyznaczania celów i terminów. Posiadają doskonale rozwiniętą umiejętność kontroli – zarówno wykonania zadania jak i efektów. Wiąże się to z wysokim poziomem asertywności. Bardzo dobrze radzą sobie z delegowaniem zadań i w zasadzie ulegają tzw. „rozpraszaczom”. Doskonale znają zasadnicze reguły planowania czasu pracy (ABC, 60:40, metoda ALPEN). Wysoka umiejętność organizowania pracy własnej konieczna jest w wykonywaniu zawodów tzw. wolnych (tryb home-office), w przypadku własnej działalności, w przypadku kierowania zespołem, menadżer, kierownik, sekretarka.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834