Orientacja na klienta

kategoria: Kompetencje społeczne

Poziom 1.

Kompetencja orientacji na klienta polega na świadomym, budowanym na solidnych przekonaniach podejściu biznesowym, w którym klient i jego potrzeby znajdują się w samym centrum. Jest to świadomość, że firma istnieje tylko dlatego, że ma klientów i istnieje tak długo jak ma klientów. Orientacja na klienta to umiejętność budowania z nim długotrwałych relacji, przywiązywanie go do marki, miejsca, skupienie się na jego potrzebach, oczekiwaniach, czasem też marzeniach i szukanie propozycji, które będą dla niego atrakcyjne. Aktualnie orientacja na klienta w dużej mierze opiera się o indywidualne podejście do każdej osoby i tworzenie dla niej tzw. oferty szytej na miarę. Klientem może być osoba prywatna, ale również inna firma i tutaj odpowiednie zindywidualizowanie oferty wydaje się jeszcze trudniejsze, jeśli jednak to się uda łatwiej jest zbudować długotrwałe relacje biznesowe. Osoby o niskiej kompetencji orientacji na klienta nie są zainteresowane dopasowaniem oferty do klienta, nie słuchają uważnie słów klienta, oferują najczęściej standardowe rozwiązania nie angażując się w budowanie relacji. Bezosobowe traktowanie klientów sprawia, że osoby o niskich kompetencjach zatrudniane są w miejscach, gdzie nie ma kontaktu z klientami lub gdzie klienci pojawiają się głownie ze względu na atrakcyjne cen, nie zrażając się brakiem profesjonalnej obsługi.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336369


Poziom 2.

Kompetencja orientacji na klienta polega na świadomym, budowanym na solidnych przekonaniach podejściu biznesowym, w którym klient i jego potrzeby znajdują się w samym centrum. Jest to świadomość, że firma istnieje tylko dlatego, ze ma klientów i istnieje tak długo jak ma klientów. Orientacja na klienta to umiejętność budowania z nim długotrwałych relacji, przywiązywanie go do marki, miejsca, skupienie się na jego potrzebach, oczekiwaniach, czasem też marzeniach i szukanie propozycji, które będą dla niego atrakcyjne. Aktualnie orientacja na klienta w dużej mierze opiera się o indywidualne podejście do każdej osoby i tworzenie dla niej tzw. oferty szytej na miarę. Klientem może być osoba prywatna, ale również inna firma i tutaj odpowiednie zindywidualizowanie oferty wydaje się jeszcze trudniejsze, jeśli jednak to się uda łatwiej jest zbudować długotrwałe relacje biznesowe. Osoby o średniej kompetencji orientacji na klienta są szczerze zainteresowane dopasowaniem oferty do klienta, słuchają uważnie słów klienta, oferują najczęściej rozwiązania z oferty angażując się jednocześnie w budowanie relacji. Klienci czują się miło potraktowani i dobrze obsłużeni, dzięki czemu chętnie wracają w dane miejsce.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336369


Poziom 3.

Kompetencja orientacji na klienta polega na świadomym, budowanym na solidnych przekonaniach podejściu biznesowym, w którym klient i jego potrzeby znajdują się w samym centrum. Jest to świadomość, że firma istnieje tylko dlatego, ze ma klientów i istnieje tak długo jak ma klientów. Orientacja na klienta to umiejętność budowania z nim długotrwałych relacji, przywiązywanie go do marki, miejsca, skupienie się na jego potrzebach, oczekiwaniach, czasem też marzeniach i szukanie propozycji, które będą dla niego atrakcyjne. Aktualnie orientacja na klienta w dużej mierze opiera się o indywidualne podejście do każdej osoby i tworzenie dla niej tzw. oferty szytej na miarę. Klientem może być osoba prywatna, ale również inna firma i tutaj odpowiednie zindywidualizowanie oferty wydaje się jeszcze trudniejsze, jeśli jednak to się uda łatwiej jest zbudować długotrwałe relacje biznesowe. Osoby o wysokiej kompetencji orientacji na klienta wychodzą klientowi naprzeciw. Najpierw słuchają uważnie celu, który przyświeca klientowi i dopiero gdy rozumieją jego powody dopasowują ofertę tak, by osiągnąć wymieniony przez klienta cel. Klient wówczas czuje, ze trafił pod opiekę specjalisty i ufa takiej osobie oraz jej radom.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336369