Otwartość na innych

kategoria: Kompetencje społeczne

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji wiąże się z mocno ograniczoną gotowością i chęcią poznawania nowych osób. Osoby mało otwarte na innych mają znikomą lub bardzo małą zdolność nawiązywania relacji międzyludzkich. Trudność sprawia im adaptacja w nowym środowisku i nawiązywanie pozytywnej komunikacji z nowymi osobami. Osoby z niskim poziomem kompetencji często podchodzą do nowych relacji z wieloma obawami, negatywnymi przekonaniami i mechanizmami obronnymi. Zamknięcie na nowe osoby wiąże się z ograniczonym do nich zaufaniem, z kłopotem w sytuacji przyjęcia innych poglądów i odmiennego zdania. Niski poziom otwartości na innych przejawia się trudnościami we współpracy z innymi ludźmi wielką ostrożnością i/lub unikaniem nowych osób. Osoby z niskim poziomem kompetencji rzadko wychodzą z inicjatywą kontaktu, nie angażują się w relację i nie podejmują wysiłków na rzecz nawiązania relacji. Osoba odznaczająca się niskim poziomem otwartości na innych postrzegana jest jako zamknięta, skryta i wycofana i/lub oceniająca i krytyczna. Zawody, w których niski poziom kompetencji nie stanowi problemu to te, w których praca nie wymaga licznych kontaktów z innymi. Dobrze, jeśli są to samodzielne stanowiska w niezmiennych warunkach bez konieczności poznawania i komunikowania się z innymi w nadmiarze.

Niski poziom nie stanowi przeszkody w przypadku wykonywania pracy, która nie polega licznych na kontaktach z innymi (klientami, współpracownikami).

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji wiąże się z umiarkowaną gotowością i chęcią poznawania nowych osób. Osoby średnio otwarte na innych mają przeciętną lub zdolność nawiązywania relacji międzyludzkich. Umiarkowaną trudność sprawia im adaptacja w nowym środowisku i nawiązywanie pozytywnej komunikacji z nowymi osobami. Osoby z przeciętnym poziomem kompetencji czasem podchodzą do nowych relacji z obawami, przekonaniami i mechanizmami obronnymi. Średnia otwartość na innych wiąże się z ograniczonym do nich zaufaniem, z rezerwą w sytuacji przyjęcia innych poglądów i odmiennego zdania. Przeciętny poziom otwartości na innych przejawia się niejednokrotnie we współpracy z innymi ludźmi w postaci zachowawczego stylu bycia. Osoby ze średnim poziomem kompetencji okazjonalnie wychodzą z inicjatywą kontaktu,  angażują się w relację sporadycznie a wysiłki na rzecz nawiązania relacji podejmowane są w chwili, kiedy sytuacja tego bardzo wymaga. Osoba odznaczająca się średnim poziomem otwartości na innych postrzegana jest jako raczej skryta i nieśmiała, ale która przy odpowiednich warunkach potrafi się otworzyć. Zawody, w których średni poziom kompetencji nie stanowi problemu to te, w których praca wymaga nielicznych kontaktów z innymi. Dobrze, jeśli są to samodzielne stanowiska w niezmiennych warunkach bez konieczności poznawania i komunikowania się z innymi w nadmiarze.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji wiąże się z pełną gotowością i chęcią poznawania nowych osób. Osoby bardzo otwarte na innych mają doskonale rozwiniętą lub zdolność nawiązywania relacji międzyludzkich. Bez najmniejszych trudności adaptują w nowym środowisku i nawiązują pozytywną komunikację z nowymi osobami. Osoby z wysokim poziomem kompetencji podchodzą do nowych relacji z przyjemnością i traktują to jako naturalne i oczywiste zjawisko konieczne do funkcjonowania i rozwoju. Wysoka otwartość na innych wiąże się z dużą dozą zaufania oraz gotowością w sytuacji przyjęcia innych poglądów i odmiennego zdania. Wysoki poziom otwartości na innych przejawia się we współpracy z innymi ludźmi spontanicznością, gotowością i swobodą w sytuacji kontaktu z nowymi osobami. Osoby z wysokim poziomem kompetencji często wychodzą z inicjatywą kontaktu, angażują się w relacje a wysiłki na rzecz nawiązania relacji podejmowane są w sposób naturalny i chętny. Osoba odznaczająca się wysokim poziomem otwartości na innych postrzegana jest pozytywnie nastawiona, sympatyczna i życzliwa. Zawody, w których wysoki poziom kompetencji jest konieczny to wszystkie te, które polegają na kontakcie z klientem (handlowiec, kasjer).

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834