Otwartość na zmiany

kategoria: Kompetencje osobiste

Poziom 1.

Otwartość na zmiany to elastyczność w dostosowywaniu się do otoczenia. Aktualnie otoczenie biznesowe bardzo szybko się zmienia. Innowacje pojawiają się we wszystkich branżach i obszarach gospodarki, zatem każda osoba aktywna na rynku pracy dość szybko spotka się ze zmianami, a potem kolejnymi zmianami i następnymi zmianami. Otwartość na zmiany to swego rodzaju gotowość i akceptacja nowych rzeczy, zasad, ofert, procesów. Ogromna dynamika zmian obejmuje zarówno sektor przedsiębiorstw prywatnych, jak i państwowych, zatem niski poziom tej kompetencji powoduje duże trudności z odnalezieniem się w rzeczywistości zawodowej. Osoby cechujące się niską otwartością na zmiany odczuwają dyskomfort przy ich wprowadzaniu. Rodzi się w nich bunt i poczucie bycia traktowanym niesprawiedliwie, co wpływa negatywnie na wykonywanie powierzonych obowiązków. Jest to sytuacja nieprzyjemna zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika, który niechętnie pojawia się w miejscu pracy. Im więcej zmian tym większe ryzyko dla osoby o niskiej otwartości na poczucie demotywacji, smutku i potraktowania w sposób nieuczciwy. Warto by takie osoby skorzystały ze szkoleń, warsztatów czy indywidualnych konsultacji, by tą otwartość w sobie poszerzać.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=330172


Poziom 2.

Otwartość na zmiany to elastyczność w dostosowywaniu się do otoczenia. Aktualnie otoczenie biznesowe bardzo szybko się zmienia. Innowacje pojawiają się we wszystkich branżach i obszarach gospodarki, zatem każda osoba aktywna na rynku pracy dość szybko spotka się ze zmianami, a potem kolejnymi zmianami i następnymi zmianami. Otwartość na zmiany to swego rodzaju gotowość i akceptacja nowych rzeczy, zasad, ofert, procesów. Ogromna dynamika zmian obejmuje zarówno sektor przedsiębiorstw prywatnych, jak i państwowych, średni poziom tej kompetencji powoduje czasami pewne trudności z odnalezieniem się w rzeczywistości zawodowej. Osoby cechujące się średnią otwartością na zmiany odczuwają dyskomfort przy wprowadzaniu niespodziewanych zmian. Rodzi się w nich poczucie niezrozumienia i braku komunikacji, braku wpływu na kierunek zmian, co wpływa negatywnie na wykonywanie powierzonych obowiązków. Jest to sytuacja wymagająca szybkiej interwencji. Osoba o średniej otwartości na zmiany ma potrzebę otrzymywania z wyprzedzeniem informacji o planowanych zmianach i ich formie. Wówczas chętnie wprowadza w życie zmiany i staje się sojusznikiem nowych reguł, dzięki czemu mocniej utożsamia się z firmą.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=330172


Poziom 3.

Otwartość na zmiany to elastyczność w dostosowywaniu się do otoczenia. Aktualnie otoczenie biznesowe bardzo szybko się zmienia. Innowacje pojawiają się we wszystkich branżach i obszarach gospodarki, zatem każda osoba aktywna na rynku pracy dość szybko spotka się ze zmianami, a potem kolejnymi zmianami i następnymi zmianami. Otwartość na zmiany to swego rodzaju gotowość i akceptacja nowych rzeczy, zasad, ofert, procesów. Ogromna dynamika zmian obejmuje zarówno sektor przedsiębiorstw prywatnych, jak i państwowych, wysoki poziom tej kompetencji niweluje ewentualne trudności z odnalezieniem się w rzeczywistości zawodowej. Osoby cechujące się wysoką otwartością na zmiany odczuwają ekscytację przy wprowadzaniu planowanych jak i niespodziewanych zmian. Rodzi się w nich poczucie zainteresowania, radości, zaangażowania w nowe zasad, co wpływa pozytywnie na wykonywanie powierzonych obowiązków. Jest to sytuacja wymagająca najbardziej pożądana przez pracodawców. Osoba o wysokiej otwartości na zmiany ma w sobie gotowość do nowości, jednak warto udzielać jej informacji o planowanych zmianach i ich formie oraz konsultować z nią plan zmian, by od początku była zwolennikiem nowego i zachęcała osoby o niższej gotowości.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=330172