Podejmowanie decyzji

kategoria: Kompetencje osobiste

Poziom 1.

Osoba posiada niską umiejętność oceny własnego procesu i sposobu podejmowania decyzji lub/i nie posiada świadomości wzorców, schematów myślowych używanych przy podejmowaniu decyzji. Oznacza to nieumiejętność zidentyfikowania i sformułowania kwestii jakiej ma dotyczyć decyzja. Wiąże się to ze słabą zdolnością do określenia kryteriów oceny rozwiązania i tym samym wypracowania i oceny tegoż rozwiązania. Oznacza to niską umiejętność dokonywania wyboru rozwiązania i zaplanowania jego wdrożenia. Osoby takie mają trudność określania wagi podejmowanych decyzji i identyfikowania związanego z nimi ryzyka. Na niskim poziomie opanowały zdolność posługiwania się odpowiednimi narzędziami i strategiami wspierającymi racjonalne podejmowanie decyzji. Niski poziom tej kompetencji oznacza, że osoba może mieć kłopot z rozważaniem wielu możliwych działań w przyszłości, porównywaniu ich i zdecydowaniu, który z wariantów jest najodpowiedniejszy. Dodatkowo mogą przejawiać niską umiejętność radzenia sobie ze stresem jaki wynika z niepewności i podejmowania ryzyka. Przykłady stanowisk, a których podejmowanie decyzji na poziomie niskim nie stanowi problemu: sprzątaczka, kasjer, pracownik produkcji.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony: https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Osoba posiada przeciętną umiejętność oceny własnego procesu i sposobu podejmowania decyzji oraz przeciętną świadomość wzorców, schematów myślowych używanych przy podejmowaniu decyzji. Oznacza to średnią umiejętność zidentyfikowania i sformułowania kwestii jakiej ma dotyczyć decyzja. Wiąże się to z przeciętną zdolnością do określenia kryteriów oceny rozwiązania i tym samym wypracowania i oceny tegoż rozwiązania. Oznacza to też średnią umiejętność dokonywania wyboru rozwiązania i zaplanowania jego wdrożenia. Osoby takie przeciętnie potrafią określać wagę podejmowanych decyzji i identyfikować związane z nimi ryzyko. Na średnim poziomie opanowały zdolność posługiwania się odpowiednimi narzędziami i strategiami wspierającymi racjonalne podejmowanie decyzji. Średni poziom tej kompetencji oznacza, że osoba raczej potrafi rozważyć wiele możliwych działań w przyszłości, porównywać je i zdecydować, który z wariantów jest najodpowiedniejszy. Dodatkowo osoby ze średnim poziomem tej kompetencji przejawiają przeciętną umiejętność radzenia sobie ze stresem jaki wynika z niepewności i podejmowania ryzyka.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony: https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Osoba posiada wysoką umiejętność oceny własnego procesu i sposobu podejmowania decyzji oraz wyjątkową świadomość wzorców, schematów myślowych używanych przy podejmowaniu decyzji. Oznacza to dobrze rozwiniętą umiejętność zidentyfikowania i sformułowania kwestii jakiej ma dotyczyć decyzja. Wiąże się to ze zdolnością do określenia kryteriów oceny rozwiązania i tym samym wypracowania i oceny tegoż rozwiązania. Oznacza to też dobrze opanowaną umiejętność dokonywania wyboru rozwiązania i zaplanowania jego wdrożenia. Osoby takie bardzo dobrze potrafią określać wagę podejmowanych decyzji i identyfikować związane z nimi ryzyko. Na wysokim poziomie opanowały zdolność posługiwania się odpowiednimi narzędziami i strategiami wspierającymi racjonalne podejmowanie decyzji. Wysoki poziom tej kompetencji oznacza, że osoba doskonale potrafi rozważyć wiele możliwych działań w przyszłości, porównywać je i zdecydować, który z wariantów jest najodpowiedniejszy. Dodatkowo osoby z wysokim poziomem tej kompetencji przejawiają wyjątkową umiejętność radzenia sobie ze stresem jaki wynika z niepewności i podejmowania ryzyka. Przykłady stanowisk, na których zdolność do podejmowania decyzji wymagana jest na poziomie wysokim: kierownik, dyrektor, administrator.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony: https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834