Pozyskiwanie informacji

kategoria: Kompetencje specjalistyczno-techniczne

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji oznacza znikomą zdolność do pozyskiwania informacji, wyszukania jej i wykorzystywania. Osoba taka ma poważne trudności ze skutecznym i sprawnym pozyskaniem informacji. Trudność sprawia rozpoznanie, definiowanie i precyzowanie własnej potrzeby informacyjnej. Osoba z niskim poziomem kompetencji w ograniczony sposób identyfikuje potencjalne źródła informacji. Krytyczna ocena informacji dla osób z niskim poziomem kompetencji jest trudnością. Osoba taka ma kłopot z poszczególnymi etapami oceny informacji tj.: analizą, wartościowaniem (pod względem trafności i użyteczności) i wyborem informacji. Dodatkowo na niskim poziomie kształtuje się umiejętność uogólnienia, interpretacji oraz syntezy zebranych informacji. Niski poziom kompetencji przejawia się również w znikomej zdolności do zastosowania informacji poprzez ich prezentację, wdrożenie, włączenie do swojego dotychczasowego zasobu wiedzy. Osoba posiadająca kompetencję na niskim poziomie nie wie jak korzystać́ ze świata wiedzy oraz jak przenieść́ doświadczenie innych na własny grunt. Na niskim poziomie znajduje się umiejętność przełożenia danych i informacji a wiedzę, spostrzeżenia i rozumienie. Ponadto osobom z niskim poziomem kompetencji z trudem przychodzi generowanie nowych pomysłów z pozyskanej wiedzy.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji oznacza umiarkowaną zdolność do pozyskiwania informacji, wyszukania jej i wykorzystywania. Osoba taka miewa czasem trudności ze skutecznym i sprawnym pozyskaniem informacji. Na przeciętnym poziomie znajduje się umiejętność rozpoznania, definiowania i precyzowania własnej potrzeby informacyjnej. Osoba ze średnim poziomem kompetencji w umiarkowany sposób identyfikuje potencjalne źródła informacji. Krytyczna ocena informacji dla osób ze średnim poziomem kompetencji bywa trudnością. Osoba taka miewa kłopot z poszczególnymi etapami oceny informacji tj.: analizą, wartościowaniem (pod względem trafności i użyteczności) i wyborem informacji. Dodatkowo na średnim poziomie kształtuje się umiejętność uogólnienia, interpretacji oraz syntezy zebranych informacji. Średni poziom kompetencji przejawia się również w umiarkowanej zdolności do zastosowania informacji poprzez ich prezentację, wdrożenie, włączenie do swojego dotychczasowego zasobu wiedzy. Osoba posiadająca kompetencję na średnim poziomie raczej wie jak korzystać́ ze świata wiedzy oraz jak przenieść́ doświadczenie innych na własny grunt. Na średnim poziomie znajduje się umiejętność przełożenia danych i informacji a wiedzę, spostrzeżenia i rozumienie. Ponadto osobom ze średnim poziomem kompetencji czasem trudno jest wygenerować nowy pomysł z pozyskanej wiedzy.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji oznacza bardzo dobrze rozwiniętą zdolność do pozyskiwania informacji, wyszukania jej i wykorzystywania. Osoba dobrze radzi sobie ze skutecznym i sprawnym pozyskaniem informacji. Na wysokim poziomie znajduje się umiejętność rozpoznania, definiowania i precyzowania własnej potrzeby informacyjnej. Osoba z wysokim poziomem kompetencji doskonale identyfikuje potencjalne źródła informacji. Krytyczna ocena informacji dla osób z wysokim poziomem kompetencji nie stanowi problemu. Osoba taka bardzo dobrze radzi sobie z poszczególnymi etapami oceny informacji tj.: analizą, wartościowaniem (pod względem trafności i użyteczności) i wyborem informacji. Dodatkowo na wysokim poziomie kształtuje się umiejętność uogólnienia, interpretacji oraz syntezy zebranych informacji. Wysoki poziom kompetencji przejawia się również w bardzo dobrze rozwiniętej zdolności do zastosowania informacji poprzez ich prezentację, wdrożenie, włączenie do swojego dotychczasowego zasobu wiedzy. Osoba posiadająca kompetencję na wysokim poziomie wie jak korzystać́ ze świata wiedzy oraz jak przenieść́ doświadczenie innych na własny grunt. Na wysokim poziomie znajduje się umiejętność przełożenia danych i informacji a wiedzę, spostrzeżenia i rozumienie. Ponadto osoby z wysokim poziomem kompetencji łatwo wygenerują nowe pomysły z pozyskanej wiedzy.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834