Proces sprzedaży

kategoria: Kompetencje społeczne

Poziom 1.

Kompetencje związane z procesem sprzedaży dotyczą znajomości etapów i zachowań klientów podczas kolejnych etapów sprzedaży, a tym samym właściwych zachowań i reakcji adekwatnych do danego etapu procesu. Wiedza na temat etapów procesu sprzedaży pomaga właściwie dzielić siły na działania marketingowe i innego rodzaju akcje poszukiwania potencjalnych klientów oraz sytuacje, gdy klient jest realnie zainteresowany i wymaga większej uwagi, by poczuł się profesjonalnie obsługiwany, otrzymał wszystkie niezbędne informacje i finalnie zdecydował się na skorzystać z przedstawionej mu oferty. Osoby o niskich kompetencjach w obszarze procesu sprzedaży nie stosują żadnych zdefiniowanych metod pozyskiwania klientów, nie prowadzą systematycznych działań na rynku, nie są również zaangażowani w budowanie marketingowej strony oferty. W efekcie klienci trafiają do nich losowo, w różnych momentach swoich poszukiwań, czyli na różnych etapach ich procesu zakupu. Niskie kompetencje utrudniają rozpoznanie na jakim etapie procesu zakupowego jest klient, a tym samym jakie metody z procesu sprzedaży będą właściwe, by finalnie doszło do transakcji. Niedopasowanie zachowania do potrzeb klienta może go zniechęcić do naszej oferty lub do zakupu danej rzeczy w ogóle.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336369

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336418


Poziom 2.

Kompetencje związane z procesem sprzedaży dotyczą znajomości etapów i zachowań klientów podczas kolejnych etapów sprzedaży, a tym samym właściwych zachowań i reakcji adekwatnych do danego etapu procesu. Wiedza na temat etapów procesu sprzedaży pomaga właściwie dzielić siły na działania marketingowe i innego rodzaju akcje poszukiwania potencjalnych klientów oraz sytuacje, gdy klient jest realnie zainteresowany i wymaga większej uwagi, by poczuł się profesjonalnie obsługiwany, otrzymał wszystkie niezbędne informacje i finalnie zdecydował się na skorzystać z przedstawionej mu oferty. Osoby o średnich kompetencjach w obszarze procesu sprzedaży stosują pewne zdefiniowane metody pozyskiwania klientów, prowadzą systematyczne działania na rynku, są również zaangażowani w budowanie marketingowej strony oferty. W efekcie klienci trafiają do nich z prowadzonych kampanii sprzedażowych i wiadomo już o nich coś więcej (np. byli na targach branżowych, zatem są realnie zainteresowani). Dzięki temu sprawowana jest kontrola nad procesem sprzedaży, co pozwala oceniać efektywność poszczególnych działań. Średnie kompetencje pozwalają zrozumieć klienta w jego aktualnym etapie zakupowym, przez co on szybciej zaczyna ufać danej marce i z przekonaniem wchodzi we współpracę.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336369

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336418


Poziom 3.

Kompetencje związane z procesem sprzedaży dotyczą znajomości etapów i zachowań klientów podczas kolejnych etapów sprzedaży, a tym samym właściwych zachowań i reakcji adekwatnych do danego etapu procesu. Wiedza na temat etapów procesu sprzedaży pomaga właściwie dzielić siły na działania marketingowe i innego rodzaju akcje poszukiwania potencjalnych klientów oraz sytuacje, gdy klient jest realnie zainteresowany i wymaga większej uwagi, by poczuł się profesjonalnie obsługiwany, otrzymał wszystkie niezbędne informacje i finalnie zdecydował się na skorzystać z przedstawionej mu oferty. Osoby o wysokich kompetencjach w obszarze procesu sprzedaży stosują własne, wypracowane na bazie doświadczeń metod pozyskiwania klientów, prowadzą systematyczne badania rynku i zachowań klienckich, współpracują profesjonalistami w dziedzinie budowania marketingowej strony oferty. W efekcie klienci wiedzą o ich ofercie często jeszcze zanim sami zaczną poszukiwania opcji dostępnych na rynku. Oferta osoby o wysokich kompetencjach związanych ze sprzedażą jest wówczas wzorcową oferta a inne są do niej porównywane. Specjalista zdobywa zaufanie klienta, przez to ma wgląd do innych ofert i może wskazać braki w innych ofertach i wyróżniki w swojej ofercie.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336369

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336418