Prowadzenie prezentacji

kategoria: Kompetencje społeczne

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji oznacza ograniczoną wiedzę na temat zasad profesjonalnej prezentacji oraz znikome umiejętności w zakresie jej prowadzenia. Osoby z niskim poziomem kompetencji mają poważne trudności w posługiwaniu się narzędziami audiowizualnymi. Nie potrafią przygotować i obiektywnie ocenić swojej prezentacji. Prowadzenie prezentacji na niskim poziomie wiąże się często z ograniczoną zdolnością kontrolowania emocji i panowania nad tremą i stresem. Osoby z niskim poziomem kompetencji z trudem nawiązują kontakt ze słuchaczem. Dodatkowo niski poziom kompetencji może oznaczać słabą znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Umiejętność prowadzenia prezentacji w stopniu niskim przejawia się brakiem zdolności do budowania wiarygodności przekazu i wzmacniania go poprzez gesty i postawę. Poważną trudność sprawia również dopasowanie zarówno formy do przekazywanego materiału jak i przebiegu swojego wystąpienia do audytorium. Kontrola nad grupą, umiejętność radzenia sobie w trudnej sytuacji, przekonywanie do własnego zdania (rzeczowa argumentacja) i łatwość w udzielaniu odpowiedzi na pytania stanowią duży problem dla osób o słabo rozwiniętej umiejętności prowadzenia prezentacji. Zawody, w których niski poziom kompetencji nie stanowi przeszkody to te, które nie wymagają wystąpień, prelekcji i przekazywania informacji szerszemu gronu.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji oznacza umiarkowaną wiedzę na temat zasad profesjonalnej prezentacji oraz przeciętne umiejętności w zakresie jej prowadzenia. Osoby ze średnim poziomem kompetencji napotykają na trudności w posługiwaniu się narzędziami audiowizualnymi. Prowadzenie prezentacji na średnim poziomie wiąże się z przeciętną zdolnością kontrolowania emocji i panowania nad tremą i stresem. Osoby z umiarkowanym poziomem kompetencji raczej nawiązują kontakt ze słuchaczem. Średni poziom kompetencji może oznacza przeciętna znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Umiejętność prowadzenia prezentacji w stopniu średnim przejawia się umiarkowaną zdolnością do budowania wiarygodności przekazu i wzmacniania go poprzez gesty i postawę. Umiarkowaną trudność sprawia również dopasowanie zarówno formy do przekazywanego materiału jak i przebiegu swojego wystąpienia do audytorium. Kontrola nad grupą, umiejętność radzenia sobie w trudnej sytuacji, przekonywanie do własnego zdania (rzeczowa argumentacja) i łatwość w udzielaniu odpowiedzi na pytania to umiejętności, z którymi osoba odznaczająca się średnim poziomem kompetencji radzi sobie w sposób przeciętny. Jeśli osoba ze średnim poziomem kompetencji pracuje na stanowisku, które wymaga prowadzenia prezentacji ma wiele możliwości doskonalenia umiejętności i zdobywania wyższych jej poziomów.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji oznacza bogatą wiedzę na temat zasad profesjonalnej prezentacji oraz doskonałe umiejętności w zakresie jej prowadzenia. Osoby z wysokim poziomem kompetencji mają lekkość i swobodę w posługiwaniu się narzędziami audiowizualnymi. Prowadzenie prezentacji na wysokim poziomie wiąże się z dobrze rozwiniętą zdolnością kontrolowania emocji i panowania nad tremą i stresem. Osoby z umiarkowanym poziomem kompetencji raczej nawiązują kontakt ze słuchaczem. Średni poziom kompetencji może oznacza przeciętna znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Umiejętność prowadzenia prezentacji w stopniu średnim przejawia się umiarkowaną zdolnością do budowania wiarygodności przekazu i wzmacniania go poprzez gesty i postawę. Dopasowanie zarówno formy do przekazywanego materiału jak i przebiegu swojego wystąpienia do audytorium nie stanowi dla osoby z wysokim poziomem kompetencji najmniejszego problemu. Kontrola nad grupą, umiejętność radzenia sobie w trudnej sytuacji, przekonywanie do własnego zdania (rzeczowa argumentacja) i łatwość w udzielaniu odpowiedzi na pytania to umiejętności, z którymi osoba odznaczająca się wysokim poziomem kompetencji radzi sobie w sposób bardzo dobry. Umiejętność na wysokim poziomie jest konieczna w przypadku wykonywania zajęć, które w swoim charakterze mają tego rodzaju wydarzenia i zadania (prelegenci, specjaliści PR).

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834