Przywództwo

kategoria: Kompetencje menedżerskie

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji wiąże się z niskimi standardami moralnymi i etycznymi wykazując słabe zasady moralne i nie zapewniając poczucia bezpieczeństwa. Oznacza też znikomą zdolność jasnego komunikowania oczekiwań. Osoba o niskim poziomie kompetencji ma trudność w kontekście sprawiedliwego postępowania i traktowania innych. Często podejmuje decyzje niezgodne z zasadami (własnymi, etycznymi, moralnymi, organizacyjnymi). Dla osób z niskim poziomem przywództwa często kłopotem jest zgoda na samodzielną organizację pracy przez podwładnych. Mają poważne obawy o popełnianie prze podwładnych błędów i konsekwencje wynikające z ich działań/decyzji. Niski poziom kompetencji oznacza ograniczone zdolności komunikacyjne co przekłada się na brak poczucia kontaktu i przynależności. Osoba o niskim poziomie przywództwa rzadko wspiera nowe pomysły i rozwiązania pracowników ograniczając tym samym chęć do uczenia się podwładnych. Nie dbają też specjalnie o rozwój swoich podwładnych. Niskim poziom kompetencji wiąże się z niską inteligencją emocjonalną (słabą samoświadomością emocji, niskim poziomem empatii i ograniczoną zdolnością do wyrażania swoich emocji oraz odbierania uczuć innych osób).

Nie ma potrzeby posiadania kompetencji na wysokim poziomie w przypadku zawodów tzw. “niekierowniczych”a jako członek zespołu.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji wiąże się z przeciętnymi standardami moralnymi i etycznymi wykazując umiarkowane zasady moralne i nie zapewniając poczucia bezpieczeństwa. Oznacza też przeciętną zdolność jasnego komunikowania oczekiwań. Osoba o średnim poziomie kompetencji miewa trudności w kontekście sprawiedliwego postępowania i traktowania innych. Czasem podejmuje decyzje niezgodne z zasadami (własnymi, etycznymi, moralnymi, organizacyjnymi). Dla osób ze średnim poziomem przywództwa kłopotem bywa zgoda na samodzielną organizację pracy przez podwładnych. Mają obawy o popełnianie prze podwładnych błędów i konsekwencje wynikające z ich działań/decyzji. Średni poziom kompetencji oznacza umiarkowane zdolności komunikacyjne co przekłada się na przeciętne poczucie kontaktu i przynależności. Osoba o średnim poziomie przywództwa okazjonalnie wspiera nowe pomysły i rozwiązania pracowników ograniczając tym samym chęć do uczenia się podwładnych. Dbanie o rozwój swoich podwładnych jest ważny, ale nie stanowi priorytetu. Średni poziom kompetencji wiąże się z przeciętną inteligencją emocjonalną (umiarkowaną samoświadomością emocji, przeciętnym poziomem empatii i średnio rozwiniętą zdolnością do wyrażania swoich emocji oraz odbierania uczuć innych osób).

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji wiąże się z wysokimi standardami moralnymi i etycznymi. Oznacza też bardzo dobrze rozwiniętą zdolność jasnego komunikowania oczekiwań. Osoba o wysokim poziomie kompetencji postępuje sprawiedliwie i traktuje innych równo i uczciwie. Podejmuje decyzje zgodne z zasadami (własnymi, etycznymi, moralnymi, organizacyjnymi). Potrafią wyznaczać jasny kierunek przy jednoczesnym umożliwieniu pracownikowi organizacji własnego czasu i pracy. Są otwarci na nowe pomysły i sposoby działania oraz zapewniają sprzyjające warunki do podejmowania przez pracowników prób i popełniania błędów zachęcając w ten sposób do zdobywania wiedzy. osoby z wysokim poziomem kompetencji dbają o zapewnienia stałych okazji do szkolenia i rozwoju. Wysoki poziom kompetencji oznacza duże zdolności komunikacyjne co przekłada się na bardzo dobre poczucie kontaktu i przynależności. Osoba o wysokim poziomie przywództwa wspiera nowe pomysły i rozwiązania pracowników zachęcając ich tym samym do uczenia się. Dbanie o rozwój swoich podwładnych jest dla nich bardzo ważny. Wysoki poziom kompetencji wiąże się z doskonale rozwiniętą inteligencją emocjonalną (wysoką samoświadomością emocji, bardzo dobrym poziomem empatii i doskonale rozwiniętą zdolnością do wyrażania swoich emocji oraz odbierania uczuć innych osób). Osoby z wysokim poziomem przywództwa komunikują się w sposób otwarty  i przyjazny z zamiarem sprawienia, aby inni czuli się bezpiecznie. Tworzą poczucie wspólnego dochodzenia do sukcesów i niepowodzeń budując silne podstawy wzajemnego kontaktu.

Kompetencja jest wymagana w przypadku stanowisk kierowniczych i liderskich.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834