Radzenie sobie z niejednoznacznością

kategoria: Kompetencje osobiste

Poziom 1.

Kompetencje związane z radzeniem sobie z niejednoznacznością są kluczowe przy podejmowaniu trudnych decyzji, kiedy nie jesteśmy w stanie zebrać wszystkich możliwych informacji na dany temat. Bardzo przydatne jest w takich sytuacjach myślenie analityczne, które pozwala dokonać wysokiej jakości oceny sytuacji, jednak im ważniejsze i trudniejsze decyzje, tym najczęściej więcej jest elementów stanowiących kwestie niejednoznaczne. Osoby z kadry kierowniczej muszą na co dzień dobrze radzić sobie z niejednoznacznościami, by uniknąć konfliktów, gdyż bardzo częste są przypadku, gdy podwładny zupełnie inaczej i zrozumie zadanie niż rozumiał je delegujący przełożony. Niskie umiejętności radzenia sobie z niejednoznacznością mogą powodować częste konflikty, gdyż trudno u takich osób o wyrozumiałość. Ponadto niskie kompetencje w tym obszarze, w sytuacji konieczności podjęcia decyzji wywołują ogromny stres, a to nasila chęć podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Należy skupić się na rozwijaniu skutecznych stylów komunikacji z współpracownikami, by zebrać rzetelne, aktualne informacje przed podjęciem decyzji oraz uczyć się technik kontrolowania pobudzenia emocjonalnego, a co za tym idzie rozpoznawania decyzji wywoływanych emocjami od decyzji podejmowanych na bazie możliwie najszerszej, aktualnej wiedzy.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=329972


Poziom 2.

Kompetencje związane z radzeniem sobie z niejednoznacznością są kluczowe przy podejmowaniu trudnych decyzji, kiedy nie jesteśmy w stanie zebrać wszystkich możliwych informacji na dany temat. Bardzo przydatne jest w takich sytuacjach myślenie analityczne, które pozwala dokonać wysokiej jakości oceny sytuacji, jednak im ważniejsze i trudniejsze decyzje, tym najczęściej więcej jest elementów stanowiących kwestie niejednoznaczne. Osoby z kadry kierowniczej muszą na co dzień dobrze radzić sobie z niejednoznacznościami, by uniknąć konfliktów, gdyż bardzo częste są przypadku, gdy podwładny zupełnie inaczej i zrozumie zadanie niż rozumiał je delegujący przełożony. Średnie umiejętności radzenia sobie z niejednoznacznością mogą powodować chwilowe nieporozumienia, jednak takie osoby mają świadomość, jak potrzebna jest w relacjach międzyludzkich wyrozumiałość. Średnie kompetencje w tym obszarze, w sytuacji konieczności podjęcia decyzji wywołują stres, jednak jest on świadomie dostrzegany i możliwie odsuwany od podejmowania decyzji. Średni poziom radzenia sobie z niejednoznacznościami posiadają osoby znające skuteczne stylów komunikacji z współpracownikami. Potrafią zebrać rzetelne, aktualne informacje przed podjęciem decyzji oraz znają techniki kontrolowania pobudzenia emocjonalnego, a co za tym idzie rozpoznawania decyzji wywoływanych emocjami od decyzji podejmowanych na bazie możliwie najszerszej, aktualnej wiedzy.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=329972


Poziom 3.

Kompetencje związane z radzeniem sobie z niejednoznacznością są kluczowe przy podejmowaniu trudnych decyzji, kiedy nie jesteśmy w stanie zebrać wszystkich możliwych informacji na dany temat. Bardzo przydatne jest w takich sytuacjach myślenie analityczne, które pozwala dokonać wysokiej jakości oceny sytuacji, jednak im ważniejsze i trudniejsze decyzje, tym najczęściej więcej jest elementów stanowiących kwestie niejednoznaczne. Osoby z kadry kierowniczej muszą na co dzień dobrze radzić sobie z niejednoznacznościami, by uniknąć konfliktów, gdyż bardzo częste są przypadku, gdy podwładny zupełnie inaczej i zrozumie zadanie niż rozumiał je delegujący przełożony. Wysokie umiejętności radzenia sobie z niejednoznacznością mogą pozwalają unikać chwilowych nieporozumień, takie osoby mają świadomość, że niezbędna w relacjach międzyludzkich jest wyrozumiałość. Wysokie kompetencje w tym obszarze, w sytuacji konieczności podjęcia decyzji wywołują stres, jednak sytuacje te są na tyle częste, że stres nie wpływa na jakość podejmowania decyzji. Wysoki poziom radzenia sobie z niejednoznacznościami posiadają osoby stosujące skuteczne stylów komunikacji z współpracownikami. Potrafią odpowiednio delegować zadania związane ze zbieraniem rzetelnych, aktualnych informacji, a sami weryfikują na bieżąco nieoczywiste czynniki mogące mieć wpływ na kierunek podejmowanych decyzji.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=329972