Radzenie sobie ze stresem

kategoria: Kompetencje osobiste

Poziom 1.

Osobę, która ma niski poziom kompetencji radzenia sobie ze stresem można określić, jako osobę podatną na stres. Z reguły oznacza to, że reaguje ona dużym napięciem na sytuację trudną. Kompetencja na niskim poziomie oznacza, że osoba ma problem ze zdefiniowaniem przyczyn i źródła stresu (czyli czynników stresogennych) oraz z trudem przychodzi jej podejmowanie celowego wysiłku w kierunku oceny sytuacji jako stresującej. Często wiąże się to z nieumiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pracą pod presją czasu. Niski poziom radzenia sobie ze stresem oznacza problem w skonfrontowaniu się, obronie swojego stanowiska, planowaniem rozwiązania problemu w obliczu sytuacji stresowej i dystansowaniu się. Osoba może mieć poważne trudności w samokontroli, w poszukiwaniu wsparcia i często nie potrafi pozytywnie przewartościować sytuacji stresowej, by zmniejszyć poczucie straty lub porażki. Niski stopień radzenia sobie ze stresem oznacza, że osoba napotyka na trudności w rozwiązywaniu problemu (zmiana sytuacji zewnętrznej na lepszą) i w regulacji emocji (samouspokojenie). Dodatkowo wiąże się to ze skłonnością do poczucia bezradności i paniki w trudnych sytuacjach. Dla osób podatnych na stres zaleca się pracę w stabilnych warunkach, bez nagłych odchyleń od określonego standardu działania i o znormalizowanych czasie pracy. Osoba taka potrzebuje przyjaznego środowiska społecznego i większej ilości czasu na realizację powierzonych jej zadań.

Przykłady stanowisk, gdzie niski poziom kompetencji nie stanowi przeszkody: bibliotekarz, sprzątaczka, analityk.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Osobę, która ma średni poziom kompetencji radzenia sobie ze stresem można określić, jako osobę przeciętnie odporną na stres. Może dobrze sobie radzić w sytuacjach stresujących, jeśli będą one występowały sporadycznie i nie będą stałą cechą wykonywanej pracy. Kompetencja na średnim poziomie oznacza, że osoba nie ma problemu ze zdefiniowaniem przyczyn i źródła stresu (czyli czynników stresogennych) i nie sprawia jej większego kłopotu podejmowanie celowego wysiłku w kierunku oceny sytuacji jako stresującej. Średni poziom radzenia sobie ze stresem oznacza przeciętną zdolność do konfrontowania się, obrony swojego stanowiska, planowania rozwiązania problemu w obliczu sytuacji stresowej i dystansowania się. Osoba nie przejawia trudności w samokontroli, w poszukiwaniu wsparcia i często potrafi pozytywnie przewartościować sytuacji stresowej, by zmniejszyć poczucie straty lub porażki.  Osoba taka raczej dobrze adaptuje się do środowiska. Osoba o średniej umiejętności radzenia sobie ze stresem zazwyczaj podejmuje wyzwania życiowe, ale zdarza się jej wycofać z działania, jeśli zadanie nacechowane jest wyjątkowo dużym stopniem trudności i gdy sądzi, że sobie nie poradzi. Potrafi przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu, wykorzystując indywidualne strategie odprężania się i obniżania napięcia.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Osobę, która kompetencję radzenia sobie ze stresem posiada na wysokim poziomie jest stabilna emocjonalnie i posiada bardzo dobre umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Kompetencja na wysokim poziomie oznacza, że osoba z łatwością definiuje przyczyny i źródła stresu (czyli czynników stresogennych) i podejmuje celowy wysiłek w kierunku oceny sytuacji jako stresującej. Wysoki poziom radzenia sobie ze stresem oznacza bardzo dobrą zdolność do konfrontowania się, obrony swojego stanowiska, planowania rozwiązania problemu w obliczu sytuacji stresowej i dystansowania się. Osoba doskonale opanowała zdolność samokontroli, umiejętność poszukiwaniu wsparcia i potrafi pozytywnie przewartościować sytuacji stresowej, by zmniejszyć poczucie straty lub porażki.  Zwykle jest zrównoważona, silna wewnętrznie i odporna psychicznie. Sytuacje stresowe działają na nią raczej motywująco i mobilizująco. Osoba taka rzadko doświadcza napięć, obaw i rozdrażnienia. Odważnie podejmuje wyzwania życiowe i potrafi skutecznie pracować pod dużą presją i emocjonalnym napięciem. Osoba taka może z powodzeniem pracować na samodzielnych i odpowiedzialnych stanowiskach (np. kierowniczych), w trudnych fizycznie i psychicznie warunkach (np. częste wyjazdy, nienormowany czas pracy).

Wymagana kompetencja dla zawodów: strażak, policjant, przedstawiciel handlowy, kontroler (lotów), żołnierz, pilot, menadżer, taksówkarz, specjalista PR.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834