Relacje z klientem

kategoria: Kompetencje społeczne

Poziom 1.

Kompetencje związane z relacjami z klientem opierają się o podobne założenia jak relacje przyjacielskie. By było długotrwałe i wartościowe dla obu stron, muszą przejść przez pewne etapy, które powinny występować z naturalnym tempie. Kluczowe jest tutaj pojęcie wspólnych celów, dobrego zrozumienia, skupienia uwagi na potrzebach i możliwościach. Relacje z klientem są tym silniejsze im dłużej maja szansę się zacieśniać, a najlepszą metoda pogłębianie relacji jest spędzanie wspólnie czasu, stąd handlowcy odwiedzają swoich klientów często, w systematycznych odstępach czasu. Co ważne taka wizyta nie powinna mieć charakteru stricte informacyjnego o ofercie, nowościach, warunkach handlowych, tylko wymiar relacji międzyludzkich, budowanych choćby na żywym zainteresowani klientem, jego sytuacja, aktualnymi problemami i wyzwaniami. Osoby o niskich kompetencjach relacji z klientem nie są nastawione na budowanie jakościowych relacji, raczej skupiają się na realizacji własnych celów, nie zważając na cele i potrzeby klienta. To powoduje, ze pojawienie się oferty konkurencji może bardzo szybko przynieść utratę klienta. Niskie kompetencje mogą powodować stary dla firmy, klient niezaopiekowany szuka lepszego doradcy.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336369


Poziom 2.

Kompetencje związane z relacjami z klientem opierają się o podobne założenia jak relacje przyjacielskie. By było długotrwałe i wartościowe dla obu stron, muszą przejść przez pewne etapy, które powinny występować z naturalnym tempie. Kluczowe jest tutaj pojęcie wspólnych celów, dobrego zrozumienia, skupienia uwagi na potrzebach i możliwościach. Relacje z klientem są tym silniejsze im dłużej maja szansę się zacieśniać, a najlepszą metoda pogłębianie relacji jest spędzanie wspólnie czasu, stąd handlowcy odwiedzają swoich klientów często, w systematycznych odstępach czasu. Co ważne taka wizyta nie powinna mieć charakteru stricte informacyjnego o ofercie, nowościach, warunkach handlowych, tylko wymiar relacji międzyludzkich, budowanych choćby na żywym zainteresowani klientem, jego sytuacja, aktualnymi problemami i wyzwaniami. Osoby o średnich kompetencjach relacji z klientem są nastawione na budowanie jakościowych relacji, skupiają się na realizacji zarówno własnych celów jak i celów i potrzeb klienta. To powoduje, że klient czuje się związany z daną oferta i danym handlowcem i chętnie dokonuje transakcji w ramach tej współpracy, wchodząc tym samym w coraz bliższą relację handlowa i międzyludzką.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336369


Poziom 3.

Kompetencje związane z relacjami z klientem opierają się o podobne założenia jak relacje przyjacielskie. By było długotrwałe i wartościowe dla obu stron, muszą przejść przez pewne etapy, które powinny występować z naturalnym tempie. Kluczowe jest tutaj pojęcie wspólnych celów, dobrego zrozumienia, skupienia uwagi na potrzebach i możliwościach. Relacje z klientem są tym silniejsze im dłużej maja szansę się zacieśniać, a najlepszą metoda pogłębianie relacji jest spędzanie wspólnie czasu, stąd handlowcy odwiedzają swoich klientów często, w systematycznych odstępach czasu. Co ważne taka wizyta nie powinna mieć charakteru stricte informacyjnego o ofercie, nowościach, warunkach handlowych, tylko wymiar relacji międzyludzkich, budowanych choćby na żywym zainteresowani klientem, jego sytuacja, aktualnymi problemami i wyzwaniami. Osoby o wysokich kompetencjach relacji z klientem są nastawione na budowanie jakościowych relacji, bliskich w zasadzie doradztwu profesjonalnemu, które z klienta ściąga odpowiedzialność za podejmowanie właściwych decyzji. Klient czuje, że ma partnera w biznesie, który dba o jego dobro i rozwój, ostrzega przed zagrożeniami, dostarcza cennych informacji, proponuje pojawiające się atrakcyjne okazje.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336369