Relacje z przełożonym

kategoria: Kompetencje społeczne

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji oznacza znikome rozumienie podstawowych zasad panujących w organizacji. Często wiąże się z ograniczonym rozumieniem samego przełożonego (jakie są jego cele i priorytety, jakiej presji i naciskom podlega, jaki jest jego styl pracy, jak lubi się komunikować, co go motywuje do działania itd.). Umiejętność pozyskania wiedzy o przełożonym (z obserwacji, z rozmowy) i jej wykorzystania w relacjach u osób z niskim poziomem kompetencji jest ograniczona. Równie istotnym elementem jest wiedza o sobie (świadomość swoich potrzeb, reakcji, mocnych i słabych stron, wzorce i wynikające z nich postawy) co osoby z niskim poziomem kompetencji również mogą mieć na niskim poziomie. Osoba z niskim poziomem kompetencji ma poważne trudności w procesie zestawiania i porównywania wiedzy o sobie i przełożonym w związku z czym nie potrafi adekwatnie sprecyzować różnic i podobieństw, co przekłada się na nieefektywną komunikację i współpracę. Osoba z niskim poziomem kompetencji miewa spore trudności zarówno w dostosowywaniu się do przełożonego jak i w uzyskiwaniu wpływu na niego.

Kompetencja wymagana w każdej sytuacji, kiedy posiadamy przełożonego, wyjątek więc stanowi prowadzenie własnej działalności.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji oznacza umiarkowane rozumienie podstawowych zasad panujących w organizacji. Wiąże się z umiarkowanym rozumieniem samego przełożonego (jakie są jego cele i priorytety, jakiej presji i naciskom podlega, jaki jest jego styl pracy, jak lubi się komunikować, co go motywuje do działania itd.). Umiejętność pozyskania wiedzy o przełożonym (z obserwacji, z rozmowy) i jej wykorzystania w relacjach u osób ze średnim poziomem kompetencji jest przeciętna. Równie istotnym elementem jest wiedza o sobie (świadomość swoich potrzeb, reakcji, mocnych i słabych stron, wzorce i wynikające z nich postawy) co u osób ze średnim poziomem kompetencji kształtuje się również przeciętnie. Osoba z umiarkowanym poziomem kompetencji miewa trudności w procesie zestawiania i porównywania wiedzy o sobie i przełożonym w związku z czym czasem nie potrafi adekwatnie sprecyzować różnic i podobieństw, co przekłada się na nieefektywną komunikację i współpracę. Osoba ze średnim poziomem kompetencji miewa trudności zarówno w dostosowywaniu się do przełożonego jak i w uzyskiwaniu wpływu na niego.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji oznacza bardzo dobre rozumienie podstawowych zasad panujących w organizacji. Wiąże się z doskonałym rozumieniem samego przełożonego (jakie są jego cele i priorytety, jakiej presji i naciskom podlega, jaki jest jego styl pracy, jak lubi się komunikować, co go motywuje do działania itd.). Umiejętność pozyskania wiedzy o przełożonym (z obserwacji, z rozmowy) i jej wykorzystania w relacjach u osób z wysokim poziomem kompetencji jest bardzo dobrze rozwinięta. Równie istotnym elementem jest wiedza o sobie (świadomość swoich potrzeb, reakcji, mocnych i słabych stron, wzorce i wynikające z nich postawy) co u osób z wysokim poziomem kompetencji kształtuje się również bardzo wysoko. Osoba z wysokim poziomem kompetencji nie ma najmniejszych trudności w procesie zestawiania i porównywania wiedzy o sobie i przełożonym w związku z czym czasem potrafi adekwatnie sprecyzować różnice i podobieństwa, co przekłada się na efektywną komunikację i współpracę. Osoba z wysokim poziomem kompetencji bez trudu dostosowuje się do przełożonego jednocześnie potrafi uzyskać wpływ na niego. Dobra relacja z przełożony jest szczególnie ważna, jeżeli osoba wykonuje zawód specjalisty, lidera zespołu czy kierownika, ale i w każdej sytuacji, kiedy istnieje hierarchia i odpowiadamy przed przełożonym.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834