Rozliczanie i administrowanie wynagrodzeniami

kategoria: Kompetencje specjalistyczno-techniczne

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji oznacza znikomą wiedzę z zakresu zasad obsługi programów kadrowo-płacowych. Wiąże się z ubogą znajomością podstaw prawnych (kodeks pracy, kodeks cywilny w zakresie umów o pracę, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o systemie ubezpieczeń, ustawa o świadczeniach pieniężnych i tym podobne). Niski poziom kompetencji oznacza słabo rozwiniętą umiejętność rozróżniania metod rozliczania wynagrodzeń w zależności od sektora przedsiębiorstwa. Z trudem potrafi stosować przepisy prawa w zakresie obsługi płac. Na niskim poziomie kształtuje się zdolność stosowania w praktyce przepisów podatkowych oraz dotyczących ochrony danych osobowych. Ma poważne trudności w rozróżnianiu rodzajów ubezpieczeń. Na niskim poziomie kształtuje się umiejętność obsługi programu bankowego w zakresie przelewów płacowych. Osoba o niskim poziomie tej kompetencji wykazuje adekwatnie niski poziom skrupulatności i dokładności. Popełnia liczne błędy i pomyłki.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji oznacza umiarkowaną wiedzę z zakresu zasad obsługi programów kadrowo-płacowych. Wiąże się z przeciętną znajomością podstaw prawnych (kodeks pracy, kodeks cywilny w zakresie umów o pracę, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o systemie ubezpieczeń, ustawa o świadczeniach pieniężnych i tym podobne). Średni poziom kompetencji oznacza umiarkowanie rozwiniętą umiejętność rozróżniania metod rozliczania wynagrodzeń w zależności od sektora przedsiębiorstwa. Stosowanie przepisów prawa w zakresie obsługi płac czasem nastręcza trudności. Na średnim poziomie kształtuje się zdolność stosowania w praktyce przepisów podatkowych oraz dotyczących ochrony danych osobowych. Osoba o przeciętnym poziomie kompetencji napotyka trudności w rozróżnianiu rodzajów ubezpieczeń. Na umiarkowanym poziomie kształtuje się umiejętność obsługi programu bankowego w zakresie przelewów płacowych. Osoba o średnim poziomie tej kompetencji wykazuje adekwatnie umiarkowany poziom skrupulatności i dokładności. Popełnia czasem błędy i pomyłki.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji oznacza obszerną i aktualną wiedzę z zakresu zasad obsługi programów kadrowo-płacowych. Wiąże się z bardzo dobrą znajomością podstaw prawnych (kodeks pracy, kodeks cywilny w zakresie umów o pracę, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o systemie ubezpieczeń, ustawa o świadczeniach pieniężnych i tym podobne). Wysoki poziom kompetencji oznacza doskonale rozwiniętą umiejętność rozróżniania metod rozliczania wynagrodzeń w zależności od sektora przedsiębiorstwa. Stosowanie przepisów prawa w zakresie obsługi płac czasem osobie o wysokim poziomie kompetencji przychodzi łatwo i swobodnie. Na wysokim poziomie kształtuje się zdolność stosowania w praktyce przepisów podatkowych oraz dotyczących ochrony danych osobowych. Osoba o wysokim poziomie kompetencji bez trudności rozróżnia rodzaje ubezpieczeń. Na wysokim poziomie kształtuje się umiejętność obsługi programu bankowego w zakresie przelewów płacowych. Osoba o wysokim poziomie tej kompetencji wykazuje adekwatnie bardzo wysoki poziom skrupulatności i dokładności.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834