Rozwiązywanie konfliktów

kategoria: Kompetencje menedżerskie

Poziom 1.

Rozwiazywanie konfliktów to niezwykle ważna kompetencja potrzebna w pracy menadżerów i kierowników, ale przydatna tak naprawdę na każdym stanowisku, w każdej firmie. Jest to swego rodzaju zdolność do na tyle skutecznego prowadzenia rozmów, dyskusji, podnoszenia takich argumentów, że strony konfliktu dochodzą do wspólnego wniosku bądź w ogóle wycofują się z wcześniej wygłoszonych zarzutów. Rozwiązywanie konfliktów to również umiejętność szybkiego namierzania i neutralizowania obszarów, sytuacji, gdzie występuje wysokie ryzyko wybuchu konfliktu. Jest to też swego rodzaju nauka przez doświadczenie, która pozwala przewidywać kolejne etapy sytuacji i reagować zanim wymiana zdań czy przedstawienie propozycji spotka się z nerwową reakcja jednej ze stron. Osoby o niskich kompetencjach w rozwiazywaniu konfliktów mają tendencje to unikania sytuacji spornych, udawania, że konflikt się nie rodzi, że wszystko jest w porządku. Może być również tak, że uważają rodzący się konflikt za nie wart jakiejkolwiek uwagi i dają do zrozumienia współpracownikom, że sytuacja nie zostanie przez nich zaopiekowania i mają poradzić sobie sami. W efekcie konflikt wybucha ze zdwojona siłą i istnieje duże ryzyko, że po takiej eskalacji część pracowników zacznie szukać innego miejsca rozwoju kariery zawodowej.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337175


Poziom 2.

Rozwiazywanie konfliktów to niezwykle ważna kompetencja potrzebna w pracy menadżerów i kierowników, ale przydatna tak naprawdę na każdym stanowisku, w każdej firmie. Jest to swego rodzaju zdolność do na tyle skutecznego prowadzenia rozmów, dyskusji, podnoszenia takich argumentów, że strony konfliktu dochodzą do wspólnego wniosku bądź w ogóle wycofują się z wcześniej wygłoszonych zarzutów. Rozwiązywanie konfliktów to również umiejętność szybkiego namierzania i neutralizowania obszarów, sytuacji, gdzie występuje wysokie ryzyko wybuchu konfliktu. Jest to też swego rodzaju nauka przez doświadczenie, która pozwala przewidywać kolejne etapy sytuacji i reagować zanim wymiana zdań czy przedstawienie propozycji spotka się z nerwową reakcja jednej ze stron. Osoby o średnich kompetencjach w rozwiazywaniu konfliktów nie próbują unikać sytuacji spornych, natomiast starają się reagować, gdy tylko konflikt się pojawi i możliwie szybko rozwiązywać polubownie sytuację. Mają świadomość, że trwanie w konflikcie powoduje zniechęcenie pracowników i wpływa na efektywność pracy, dlatego tez zależy im na kontrolowaniu sytuacji w firmie czy w swoim dziale i dbaniu o dobra atmosferę oraz wzajemny szacunek.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337175


Poziom 3.

Rozwiazywanie konfliktów to niezwykle ważna kompetencja potrzebna w pracy menadżerów i kierowników, ale przydatna tak naprawdę na każdym stanowisku, w każdej firmie. Jest to swego rodzaju zdolność do na tyle skutecznego prowadzenia rozmów, dyskusji, podnoszenia takich argumentów, że strony konfliktu dochodzą do wspólnego wniosku bądź w ogóle wycofują się z wcześniej wygłoszonych zarzutów. Rozwiązywanie konfliktów to również umiejętność szybkiego namierzania i neutralizowania obszarów, sytuacji, gdzie występuje wysokie ryzyko wybuchu konfliktu. Jest to też swego rodzaju nauka przez doświadczenie, która pozwala przewidywać kolejne etapy sytuacji i reagować zanim wymiana zdań czy przedstawienie propozycji spotka się z nerwową reakcja jednej ze stron. Osoby o wysokich kompetencjach w rozwiazywaniu konfliktów potrafią budować taka przestrzeń w pracy, gdzie można jasno i wprost mówić o swoich uwagach dotyczących innych osób czy zdarzeń, jednak wprowadza w ta komunikację ważne zasady: szacunek, mówienie o sytuacji, a nie o osobach, otwartość na wszystkie pomysły, uważne słuchanie siebie nawzajem i nieprzerywanie oraz inne zasady wskazywane przez współpracowników. Dzięki temu ludzie czują się w pracy ważni, czują, że ich zdanie ma znaczenie, a jednocześnie liczą się ze zdaniem innych osób i tym samym dobrze czują się w miejscu pracy.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337175