Rozwiązywanie problemów

kategoria: Kompetencje osobiste

Poziom 1.

Rozwiązywanie problemów to kompetencja, która składa się z zestawu umiejętności. Umiejętność rozwiązywania konfliktów to najpierw zdolność ich dostrzegania, dokładnego lokalizowania oraz konkretnego nazywania, a w kolejnym kroku dobór odpowiednich narzędzi do ich rozwiązania i ustalenia zasad, wskazówek mających na celu uniknięcie podobnej sytuacji w przyszłości. Posiadanie niskiego poziomu kompetencji obejmujących obszar rozwiązywania problemów cechuje osoby próbujące rozwiązać konflikt bez wnikania w jego źródła lub unikające konfrontacji, czyli udające, że konflikt nie istnieje, w nadziei, że z czasem sam zniknie. W rezultacie w organizacji może pojawić się coraz więcej ukrytej, a czasem wręcz jawnej niechęci między współpracownikami, co wpływa katastroficznie na atmosferę w organizacji. Niski poziom kompetencji znacząco ogranicza szanse na zatrudnienie na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem, stanowiska menadżerskie czy obsługę ważnych klientów. Kluczowe jest zatem podnoszenie kompetencji z tego obszaru, jeśli planuje się pracować z ludźmi, bo konflikty w środowisku zawodowym są nieuniknione. Warto uczyć się choćby podstawowych umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, zasad komunikacji w niejasnych, nerwowych zdarzeniach.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=255462


Poziom 2.

Rozwiązywanie problemów to kompetencja, która składa się z zestawu umiejętności. Umiejętność rozwiązywania konfliktów to najpierw zdolność ich dostrzegania, dokładnego lokalizowania oraz konkretnego nazywania, a w kolejnym kroku dobór odpowiednich narzędzi do ich rozwiązania i ustalenia zasad, wskazówek mających na celu uniknięcie podobnej sytuacji w przyszłości. Posiadanie średniego poziomu kompetencji obejmujących obszar rozwiązywania problemów cechuje osoby posiadające wiedzę jak rozwiązać konflikt oraz szukać jego źródła, mające świadomość niebezpieczeństwa płynącego z unikania konfrontacji, zdające sobie sprawę z tego, że problem sam nie zniknie. W rezultacie w organizacji panować będzie względnie dobra, poprawna atmosfera, bez niechęci między współpracownikami. Średni poziom kompetencji daje realne szanse na zatrudnienie na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem, stanowiska menadżerskie czy obsługę ważnych klientów. Istotne jest jednak stałe podnoszenie kompetencji z tego obszaru, jeśli planuje się pracować z ludźmi, bo konflikty w środowisku zawodowym są nieuniknione, a jednocześnie pojawiają się w nowych obszarach. Osoba o średnim poziomie rozwiązywania konfliktów posiada wiedzę i umiejętności, by szkolić zespół z podstawowych zagrożeń problemami oraz uświadamiać jakie mogą iść za tym konsekwencje.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=255462


Poziom 3.

Rozwiązywanie problemów to kompetencja, która składa się z zestawu umiejętności. Umiejętność rozwiązywania konfliktów to najpierw zdolność ich dostrzegania, dokładnego lokalizowania oraz konkretnego nazywania, a w kolejnym kroku dobór odpowiednich narzędzi do ich rozwiązania i ustalenia zasad, wskazówek mających na celu uniknięcie podobnej sytuacji w przyszłości. Posiadanie wysokiego poziomu kompetencji obejmujących obszar rozwiązywania problemów cechuje osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów oraz szukaniu ich źródeł, mające świadomość niebezpieczeństwa płynącego z unikania konfrontacji, zdające sobie sprawę z tego, że problem sam nie zniknie. Wysokie kompetencji to także umiejętność działań prezencyjnych, czyli przygotowanie świadomości organizacji na zagrożenia problemami i wdrożenie jasnych procedur działania. W rezultacie w organizacji panować będzie przyjazna atmosfera, między współpracownikami nie będzie niedomówień, które mogłyby rzutować na codzienną pracę. Wysoki poziom kompetencji jest pożądany przy zatrudnianie na stanowisko związane z zarządzaniem zespołem, stanowiska menadżerskie czy obsługę ważnych klientów. Istotne jest tu również stałe podnoszenie kompetencji z tego obszaru, jeśli planuje się pracować z ludźmi, bo konflikty w środowisku zawodowym są nieuniknione, a jednocześnie pojawiają się w nowych obszarach.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=255462