Rozwój zawodowy

kategoria: Kompetencje osobiste

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji oznacza niechęć i brak otwartości na kontynuację nauki i stałego rozwoju w kontekście swoich umiejętności, zdolności, wiedzy oraz cech osobowości odnoszących się do pracy zawodowej. Osoba o niskim poziomie rozwoju zawodowego ma kłopot z dokonaniem analizy własnych potrzeb rozwojowych i motywacji. Niechętnie inwestuje w rozwój posiadanej wiedzy. Trudność sprawia jej bycie na bieżąco z nowościami (np. branżowymi), wiedza na temat aktualnych posunięć konkurencji, uczestnictwo w konferencjach oraz monitorowanie zadowolenia klientów/kontrahentów. Osoby o niskim poziomie rozwoju zawodowego rzadko stwarzają i poszukują możliwości rozwijania zawodowych zainteresowań i zdolności. Niski poziom rozwoju zawodowego oznacza często brak umiejętności dokonania obiektywnej oceny swoich osiągnięć i porażek, wyciągania wniosków i analizy pozycji oraz sytuacji zawodowej. Wiąże się to też z nieumiejętnością zaplanowania rozwoju. Ponadto osoby z niskim poziomem rozwoju zawodowego nie są zainteresowane udziałem w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, warsztatach, targach, konferencjach czy innych tego typu wydarzeniach, które pozytywnie wpływają na poszerzanie wiedzy i umiejętności w kontekście pracy.

Niski poziom kompetencji nie stanowi przeszkody dla: ochroniarza, magazyniera, pracownika produkcji, listonosza.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji oznacza przeciętną chęć i otwartość na kontynuację nauki i stałego rozwoju w kontekście swoich umiejętności, zdolności, wiedzy oraz cech osobowości odnoszących się do pracy zawodowej. Osoba o średnim poziomie rozwoju zawodowego potrafi dokonać analizy własnych potrzeb rozwojowych i motywacji. Jest skłonna zainwestować okazjonalnie w rozwój posiadanej wiedzy. Potrafi być na bieżąco z nowościami (np. branżowymi), wiedzą na temat aktualnych posunięć konkurencji, uczestnictwem w konferencjach oraz monitorowanie zadowolenia klientów/kontrahentów. Osoby o średnim poziomie rozwoju zawodowego stwarzają i poszukują możliwości rozwijania zawodowych zainteresowań i zdolności. Przeciętny poziom rozwoju zawodowego oznacza zdolność dokonania obiektywnej oceny swoich osiągnięć i porażek, wyciągania wniosków i analizy pozycji oraz sytuacji zawodowej. Wiąże się to też z przeciętną umiejętnością planowania rozwoju. Ponadto osoby ze średnim poziomem rozwoju zawodowego są zainteresowane sporadycznym udziałem w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, warsztatach, targach, konferencjach czy innych tego typu wydarzeniach, które pozytywnie wpływają na poszerzanie wiedzy i umiejętności w kontekście pracy.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji oznacza dużą chęć i otwartość na kontynuację nauki i stałego rozwoju w kontekście swoich umiejętności, zdolności, wiedzy oraz cech osobowości odnoszących się do pracy zawodowej. Osoba o wysokim poziomie rozwoju zawodowego potrafi dokonać trafnej analizy własnych potrzeb rozwojowych i motywacji. Jest nieustannie gotowa inwestować w rozwój posiadanej wiedzy. Kładzie nacisk być na bieżąco z nowościami (np. branżowymi), wiedzą na temat aktualnych posunięć konkurencji, uczestnictwem w konferencjach oraz monitorowanie zadowolenia klientów/kontrahentów. Osoby o wysokim poziomie rozwoju zawodowego ciągle stwarzają i poszukują możliwości rozwijania zawodowych zainteresowań i zdolności. Wysoki poziom rozwoju zawodowego oznacza zdolność dokonania obiektywnej oceny swoich osiągnięć i porażek, wyciągania wniosków i analizy pozycji oraz sytuacji zawodowej. Wiąże się to też z bardzo dobrze rozwiniętą umiejętnością zaplanowania i realizacji rozwoju. Ponadto osoby z wysokim poziomem rozwoju zawodowego są zainteresowane stałym udziałem w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, warsztatach, targach, konferencjach czy innych tego typu wydarzeniach, które pozytywnie wpływają na poszerzanie wiedzy i umiejętności w kontekście pracy.

Kompetencja pożądana jest we wszelkich dziedzinach, które ulegają ciągłemu rozwojowi i przemianom: farmaceuta, lekarz, psycholog, terapeuta, nauczyciel, ekonomista, księgowy, polityk itp.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834