Samodzielność

kategoria: Kompetencje osobiste

Poziom 1.

Kompetencja określana jako samodzielności to zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań oraz podejmowania wszystkich związanych z zadaniem decyzji. Tym samym jest to gotowość do wzięcia pełnej odpowiedzialności za efekt i skuteczność wykonania zadania. Osoby o niskim poziomie samodzielności unikają sytuacji, w których jednoznacznie można wskazać ich jako jedyną osobę przydzieloną do danej pracy. Starają się pracować w grupie, by odpowiedzialność była rozproszona, unikają sytuacji, w których ktoś mógłby ocenić efekt ich pracy odseparowanej od pracy innych osób. Wycofanie do odpowiedzialności zbiorowej minimalizuje szanse rozwoju, awansu czy poprawy warunków pracy. Osoba obawiająca się oceny efektów własnej pracy z dużym prawdopodobieństwem ma niskie przekonanie o swoich kompetencjach zawodowych, niską motywację do pracy lub brak wiary w siebie i swoje możliwości w ogóle. W związku z tym zalecane jest skorzystanie z technik szukania i nazywania swoich mocnych stron, zasobów, umiejętności i zawodów, stanowisk, na których posiadane umiejętności są szczególnie cenione. Warto również skorzystać z porad doradcy zawodowego, by możliwie najlepiej nazwać swoje mocne strony, cechy osobowości, temperament i na tej podstawie określić jaki poziom samodzielności jest komfortowy dla danej osoby.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=51109


Poziom 2.

Kompetencja określana jako samodzielności to zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań oraz podejmowania wszystkich związanych z zadaniem decyzji. Tym samym jest to gotowość do wzięcia pełnej odpowiedzialności za efekt i skuteczność wykonania zadania. Osoby o średnim poziomie samodzielności nie boją się sytuacji, w których jednoznacznie można wskazać ich jako jedyną osobę przydzieloną do danej pracy. Nie szukają zajęć, gdzie odpowiedzialność jest rozproszona, nie unikają sytuacji, w których ktoś mógłby ocenić efekt ich pracy odseparowanej od pracy innych osób. Średni poziom samodzielności cechuje osoby, które poprawnie wykonują powierzone im zadania i z reguły nie potrzebując przy tym dodatkowego wsparcia. Mają świadomość swoich kompetencji i wiedzy, potrafią ocenić czy dane zadanie jest dla nich realne do wykonania samodzielnie czy będą potrzebować wsparcia. Samodzielność jest dla nich cenna, bo daje jasne zasady oczekiwań, a tym samy nagród za wykonane zadania, jest również jasna i prosta drogą pracy na swoje konto, co wiąże się z możliwości zdobycia awansu. Średni poziom samodzielności cechuje osoby świadome konieczności ciągłego rozwoju, by utrzymywać stały poziom samodzielności.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=51109


Poziom 3.

Kompetencja określana jako samodzielności to zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań oraz podejmowania wszystkich związanych z zadaniem decyzji. Tym samym jest to gotowość do wzięcia pełnej odpowiedzialności za efekt i skuteczność wykonania zadania. Osoby o wysokim poziomie samodzielności chętnie widzą się w sytuacjach, w których jednoznacznie można wskazać ich jako jedyną osobę przydzieloną do danej pracy. Często to oni rozdzielają obowiązki innym pracownikom i weryfikują poprawność ich wykonania. Naturalne dla nich są sytuacje, w których ktoś mógłby ocenić efekt ich pracy odseparowanej od pracy innych osób. Wysoki poziom samodzielności cechuje osoby, które profesjonalnie wykonują powierzone im zadania i nie potrzebują przy tym dodatkowego wsparcia. Często sami udzielają wsparcia innym, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Mają świadomość swoich kompetencji i wiedzy, potrafią ocenić czy dane zadanie jest dla nich realne do wykonania samodzielnie, jak również przydzielić inny zadania odpowiednio do ich możliwości. Samodzielność jest dla nich naturalna, bo zakres obowiązków i spraw do załatwienia dynamicznie się zmienia i elastycznie na nie reagują. Wysoki poziom samodzielności cechuje osoby o dużym doświadczeniu i wiedzy branżowej oraz wysokim poczuciu własnej wartości.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=51109