Sumienność

kategoria: Kompetencje osobiste

Poziom 1.

Niski poziom sumienności oznacza często brak konsekwencji i systematyczności. Wiąże się z trudnościami w zakresie doprowadzania swoich zamiarów do końca, dotrzymywania umów i danego słowa. O osobach z niską sumiennością mówi się, że są zawodne i nie można na nich polegać. Osoby takie często cechuje roztargnienie, niesłowność, brak konsekwencji, nieodpowiedzialność, nieporządek, gubienie, zapominanie i lekceważenie. Niska sumienność oznacza niejednokrotnie uleganie impulsom i pragnieniom, brak zdolności planowania, niepoważne podejście do obowiązków i tzw. słabą wolę. Osoby z niską sumiennością odznaczają się brakiem samodyscypliny i rozwagi. Mają kłopot z przestrzeganiem zasad etycznych i wypełnianiem moralnych zobowiązań. Często zwlekają z rozpoczęciem pracy, łatwo się zniechęcają i chętnie rezygnują z rozpoczętego zadania. Niejednokrotnie działają w sposób nieprzemyślany i często mówią/robią coś nie zważając na konsekwencje. Ich pracę często cechuje chaos i niedokładność. Brak sumienności nie jest mile widziany w żadnym zawodzie. Osoby o niskiej sumienności nie są dobrze postrzegane przez pracodawców. Sumienność pożądana jest w zasadzie na każdym stanowisku w każdej branży.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom sumienności oznacza brak większych trudności w konsekwencji i systematyczności. Wiąże się z też brakiem trudności w zakresie doprowadzania swoich zamiarów do końca, dotrzymywania umów i danego słowa. Osoby takie cechuje średnia kontrola, słowność, konsekwencja, odpowiedzialność i przeciętny poziom porządku. Średnia sumienność oznacza umiejętność sporadycznego opierania się impulsom i pragnieniom, przeciętną zdolność planowania i umiarkowanie rzetelne podejście do obowiązków oraz tzw. silną wolę. Osoby ze średnią sumiennością niejednokrotnie mają wyznaczone cele, do których dążą przy przeciętnej konsekwencji w ich realizacji. Osoby ze średnią sumiennością są przeważnie poukładane i zdyscyplinowane. Potrafią przestrzegać zasad etycznych i wypełniają moralne zobowiązania. Przeciętny poziom sumienności oznacza też umiarkowaną ostrożność w działaniu. Pracę osób ze średnią sumiennością cechuje zorganizowanie i skrupulatność na poziomie przeciętnym. Dodatkowo osoby te sporadycznie są w stanie porzucić natychmiastową gratyfikację na rzecz długofalowych osiągnięć. Średnia sumienność jest kompetencją, którą warto rozwijać i pogłębiać.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom sumienności oznacza konsekwencję i systematyczność. Wiąże się z brakiem jakichkolwiek trudności w zakresie doprowadzania swoich zamiarów do końca, dotrzymywania umów i danego słowa. O osobach z wysoką sumiennością mówi się, że są niezawodne i można na nich polegać. Osoby takie często cechuje wysoka kontrola, słowność, konsekwencja, odpowiedzialność, porządek. Wysoka sumienność oznacza opieranie się impulsom i pragnieniom, zdolność planowania, rzetelne i poważne podejście do obowiązków oraz tzw. silną wolę. Osoby z wysoką sumiennością mają wyznaczone cele, do których dążą oraz wykazują się dużą konsekwencją w ich realizacji. Osoby z wysoką sumiennością często określa się mianem poukładanych i zdyscyplinowanych. Ściśle przestrzegają zasad etycznych i skrupulatnie wypełniają moralne zobowiązania. Wysoki poziom sumienności oznacza też ostrożność i rozwagę w działaniu. Pracę osób z wysoką sumiennością cechuje zorganizowanie i skrupulatność. Dodatkowo osoby te są w stanie porzucić natychmiastową gratyfikację na rzecz długofalowych osiągnięć. Wysoka sumienność jest kompetencją pożądaną w zasadzie w każdej pracy. Pracodawcy oceniają takich pracowników jako niezwykle przydatnych i cenią ich.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834