Umiejętności IT

kategoria: Kompetencje specjalistyczno-techniczne

Poziom 1.

Niski poziom oznacza znikomą wiedzę z zakresu technologii informacyjnej, czyli zespołu środków (czyli urządzeń, takich jak komputery, sieci komputerowe), narzędzi (w tym oprogramowanie), metod, jak również innych technologii, które służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. Osoba z niskim poziomem kompetencji IT posiada ograniczoną wiedzę o współczesnej technologii informacyjnej obejmującej swoim zakresem: informację, komputery, informatykę i komunikację. Niski poziom kompetencji przejawia się w niewielkiej wiedzy w kontekście zagadnień związanych z przetwarzaniem informacji. Osoba z niskim poziomem ma poważne trudności w wykorzystywaniu szeregu narzędzi, które pomagają w nowoczesnym przetwarzaniu i przechowywaniu informacji, ale również w zabezpieczaniu danych oraz prezentowaniu ich w sposób ciekawy i nowoczesny. Na niskim poziomie jest też świadomość istnienia profesjonalnych narzędzi, które pozwalają na gromadzenie i analizowanie informacji, wspomagają procesy selekcji, przetwarzanie oraz zarządzanie zgromadzonymi danymi. Osoby takie często mają trudność w obszarze analitycznego myślenia, kreatywności i otwartości na nowe rozwiązania. Zmienność technologii wymaga stałego rozwoju, co dla osób z niskim poziomem kompetencji może również stanowić spore wyzwanie.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom oznacza umiarkowaną wiedzę z zakresu technologii informacyjnej, czyli zespołu środków (czyli urządzeń, takich jak komputery, sieci komputerowe), narzędzi (w tym oprogramowanie), metod, jak również innych technologii, które służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. Osoba ze średnim poziomem kompetencji IT posiada przeciętną wiedzę o współczesnej technologii informacyjnej obejmującej swoim zakresem: informację, komputery, informatykę i komunikację. Średni poziom kompetencji przejawia się w przeciętnej wiedzy w kontekście zagadnień związanych z przetwarzaniem informacji. Osoba ze średnim poziomem napotyka na trudności w wykorzystywaniu szeregu narzędzi, które pomagają w nowoczesnym przetwarzaniu i przechowywaniu informacji, ale również w zabezpieczaniu danych oraz prezentowaniu ich w sposób ciekawy i nowoczesny. Na średnim poziomie jest też świadomość istnienia profesjonalnych narzędzi, które pozwalają na gromadzenie i analizowanie informacji, wspomagają procesy selekcji, przetwarzanie oraz zarządzanie zgromadzonymi danymi. Osoby takie czasem mają trudność w obszarze analitycznego myślenia, kreatywności i otwartości na nowe rozwiązania. Zmienność technologii wymaga stałego rozwoju, co dla osób ze średnim poziomem kompetencji czasem może być kłopotliwe.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom oznacza bardzo dużą i aktualną wiedzę z zakresu technologii informacyjnej, czyli zespołu środków (czyli urządzeń, takich jak komputery, sieci komputerowe), narzędzi (w tym oprogramowanie), metod, jak również innych technologii, które służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. Osoba z wysokim poziomem kompetencji IT posiada szeroką wiedzę o współczesnej technologii informacyjnej obejmującej swoim zakresem: informację, komputery, informatykę i komunikację. Wysoki poziom kompetencji przejawia się w rozległej wiedzy w kontekście zagadnień związanych z przetwarzaniem informacji. Osoba z wysokim poziomem bez trudu wykorzystuje szereg narzędzi, które pomagają w nowoczesnym przetwarzaniu i przechowywaniu informacji, ale również w zabezpieczaniu danych oraz prezentowaniu ich w sposób ciekawy i nowoczesny. Na wysokim poziomie jest też świadomość istnienia profesjonalnych narzędzi, które pozwalają na gromadzenie i analizowanie informacji, wspomagają procesy selekcji, przetwarzanie oraz zarządzanie zgromadzonymi danymi. Osoby takie mają też wysoko rozwiniętą kompetencję analitycznego myślenia, kreatywności i otwartości na nowe rozwiązania. Zmienność technologii wymaga stałego rozwoju, co dla osób z wysokim poziomem kompetencji IT jest czymś naturalnym i oczywistym.

Zawody: informatyk, tester oprogramowania, administrator sieci informatycznych, projektant systemów, IT manager,IT project manager, programista, administrator baz danych.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834