Współpraca w zespole

kategoria: Kompetencje społeczne

Poziom 1.

Współpraca w zespole to kompetencja wymagająca sporych umiejętności m.in. komunikacji, cierpliwości, otwartości, wyrozumiałości, tolerancji i wielu innych. Niezwykle ważne jest ustalenie zasad współpracy i przestrzeganie ich, by każdy miał poczucie, że z jednej strony jest odpowiedzialny za wynik całego zespołu, z drugiej jest bardzo ważnym elementem zespołu i jest w nim potrzebny. Realizacja zadań i celów w ramach współpracy w zespole stwarza wiele wyzwań, wiele stresujących sytuacji i zagrożeń, które mogą wpłynąć zarówno na atmosferę w zespole jak i na wyniki wspólnej pracy. Osoby o niskich kompetencjach współpracy w zespole mogą wykazywać niskie zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków z racji poczucia odpowiedzialności zbiorowej. Mogą również wykazywać niechęć do częstej wymiany wiedzy, omawiania krótkofalowych efektów pracy i ustalania kolejnych kroków do wykonania. To może powodować destrukcyjne procesy w ramach grupy i obniżać efektywność jej pracy. Niskie kompetencje w obszarze współpracy w zespole rozbijają zespół od środka i działają demotywującą, jednocześnie takie osoby nie dostrzegają wpływu swojego nastawienia na działanie całej grupy.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337326


Poziom 2.

Współpraca w zespole to kompetencja wymagająca sporych umiejętności m.in. komunikacji, cierpliwości, otwartości, wyrozumiałości, tolerancji i wielu innych. Niezwykle ważne jest ustalenie zasad współpracy i przestrzeganie ich, by każdy miał poczucie, że z jednej strony jest odpowiedzialny za wynik całego zespołu, z drugiej jest bardzo ważnym elementem zespołu i jest w nim potrzebny. Realizacja zadań i celów w ramach współpracy w zespole stwarza wiele wyzwań, wiele stresujących sytuacji i zagrożeń, które mogą wpłynąć zarówno na atmosferę w zespole jak i na wyniki wspólnej pracy. Osoby o średnich kompetencjach współpracy w zespole wykazują duże zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków, nie zakrywają się za poczucie odpowiedzialności zbiorowej. Z reguły wykazują chęć częstej wymiany wiedzy, omawiania krótkofalowych efektów pracy i ustalania kolejnych kroków do wykonania. Pozytywne nastawienie może powodować budujące procesy w ramach grupy i zwiększać efektywność jej pracy. Średnie kompetencje w obszarze współpracy w zespole integrują zespół, scalają go od środka i działają motywującą, jednocześnie takie osoby wykonują świadome działania mające na celu wpływu swojego nastawienia na działanie całej grupy.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337326


Poziom 3.

Współpraca w zespole to kompetencja wymagająca sporych umiejętności m.in. komunikacji, cierpliwości, otwartości, wyrozumiałości, tolerancji i wielu innych. Niezwykle ważne jest ustalenie zasad współpracy i przestrzeganie ich, by każdy miał poczucie, że z jednej strony jest odpowiedzialny za wynik całego zespołu, z drugiej jest bardzo ważnym elementem zespołu i jest w nim potrzebny. Realizacja zadań i celów w ramach współpracy w zespole stwarza wiele wyzwań, wiele stresujących sytuacji i zagrożeń, które mogą wpłynąć zarówno na atmosferę w zespole jak i na wyniki wspólnej pracy. Osoby o wysokich kompetencjach współpracy w zespole wykazują duże zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków, chętnie proponują pomysłu optymalizacji pracy, biorą udział w burzach mózgów mających na celu szukanie nowych sposób realizacji wyznaczonych celów. Czują realną radość z pracy w zespole i okazują ja swoim współpracownikom. To przekłada się na atmosferę pozytywnego wspólnego działania, by osiągnąć wspólny cel i powoduje silnie związanie członków grupy. Wysokie kompetencje w obszarze współpracy w zespole budują silny zespół, pełen wewnętrznego wsparcia, spójnego dążenia do wyznaczonego celu i poczucia bliskich relacji w zespole. Takie zespoły są trwałe, a przez to pożądane przez pracodawców, bo znacząco obniżają ryzyko rezygnacji któregoś z członków z pracy.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=337326