Wykorzystywanie narzędzi biurowych

kategoria: Kompetencje specjalistyczno-techniczne

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji oznacza słabą znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (tzn. drukarka, fax, skaner, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka do papieru, bindownica, laminator itp.). Osoba o niskich kompetencjach z zakresu wykorzystania narzędzi biurowych posiada wąski zakres wiedzy na temat możliwości poszczególnych urządzeń, ich zastosowania i zakresu działania. Nie potrafi w pełni czerpać z zasobów urządzeń i napotyka na liczne trudności w kontekście ich obsługi. Niski poziom kompetencji wiąże się również z nieumiejętnym korzystaniem z programów (np. komputerowych). W związku z tym osoby z niskim poziomem kompetencji nie potrafią optymalizować czasu pracy w rezultacie spada ich efektywność podczas wykonywania obowiązków. Dodatkowo osoby z niskim poziomem kompetencji są mało kreatywne i rzadko są w stanie usprawnić swoją pracę wykorzystując dostępne narzędzia biurowe.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji oznacza umiarkowaną znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (tzn. drukarka, fax, skaner, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka do papieru, bindownica, laminator itp.). Osoba o średnich kompetencjach z zakresu wykorzystania narzędzi biurowych posiada przeciętny zakres wiedzy na temat możliwości poszczególnych urządzeń, ich zastosowania i zakresu działania. Nie potrafi w pełni czerpać ze wszystkich zasobów urządzeń i czasem napotyka na trudności w kontekście ich obsługi. Średni poziom kompetencji wiąże się również z nieumiejętnym korzystaniem z programów (np. komputerowych). W związku z tym osoby ze średnim poziomem kompetencji nie zawsze potrafią optymalizować czas pracy w rezultacie spada ich efektywność podczas wykonywania obowiązków. Dodatkowo osoby ze średnim poziomem kompetencji są umiarkowanie kreatywne i czasem są w stanie usprawnić swoją pracę wykorzystując dostępne narzędzia biurowe.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji oznacza bardzo dobrą znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (tzn. drukarka, fax, skaner, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka do papieru, bindownica, laminator itp.). Osoba o wysokich kompetencjach z zakresu wykorzystania narzędzi biurowych posiada obszerny zakres wiedzy na temat możliwości poszczególnych urządzeń, ich zastosowania i zakresu działania. W związku z tym potrafi w pełni czerpać ze wszystkich zasobów urządzeń i nie napotyka na jakiekolwiek trudności w kontekście ich obsługi. Wysoki poziom kompetencji wiąże się również z umiejętnym korzystaniem z programów (np. komputerowych). W rezultacie osoby z wysokim poziomem kompetencji doskonale potrafią optymalizować czas pracy w rezultacie podnosi się ich efektywność podczas wykonywania obowiązków. Dodatkowo osoby z wysokim poziomem kompetencji są bardzo kreatywne i często są w stanie usprawnić swoją pracę wykorzystując dostępne narzędzia biurowe.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834