Zarządzanie czasem

kategoria: Kompetencje osobiste

Poziom 1.

Kompetencje związane z zarządzaniem czasem opierają się o wprowadzenie takich metod i zasad wykorzystania czasu pracy, które pomagają skutecznie i terminowo realizować powierzone zadania. Dobre zarządzanie czasem uwzględnia również czas na nieprzewidziane zadania i sytuacje, których w momencie planowania nie można nazwać, ale z doświadczenia wiadomo, że wystąpią. Niski poziom kompetencji zarządzania czasem cechuje osoby, które nie potrafią wykonać zaplanowanych zadań w założonym na to czasie. Może to wynikać z elementów rozpraszających (jak np. robienie kawy, rozmowy na inny temat, przeglądanie stron internetowych), nieodpowiedniej metody wykonywania zadań (np. niepogrupowanie typów zadań, błędna kolejność wykonywania etapów) lub nieodpowiedniego założenia o czasochłonności tego typu zadania. Osoby o niskich kompetencjach mają również trudność w wyciąganiu wniosków na przyszłość i wprowadzaniu optymalizacji w swoje kalendarze. Niskie kompetencje to często brak stosowania jakiejkolwiek metody zarządzania czasem, co utrudnia możliwość weryfikacji skuteczności danej osoby czy też efektywności przyjętego sposobu zarządzania czasem. O niskich kompetencjach świadczy również postawa, w której chaotycznie wykonywane są różne zadania, często rozpoczęte i nieskończone, robienie kilku rzeczy na raz.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=335688


Poziom 2.

Kompetencje związane z zarządzaniem czasem opierają się o wprowadzenie takich metod i zasad wykorzystania czasu pracy, które pomagają skutecznie i terminowo realizować powierzone zadania. Dobre zarządzanie czasem uwzględnia również czas na nieprzewidziane zadania i sytuacje, których w momencie planowania nie można nazwać, ale z doświadczenia wiadomo, że wystąpią. Średni poziom kompetencji zarządzania czasem cechuje osoby, które potrafią wykonać zaplanowane zadania w założonym na to czasie, stosują standardowe metody. Osoby takie uwzględniają czas na elementy rozpraszające (jak np. robienie kawy, krótkie rozmowy na inny temat), starają się wykorzystywać odpowiedniej metody wykonywania zadań (np. pogrupowanie typów zadań, logiczna kolejność wykonywania etapów) oraz właściwie planować czasochłonność różnego typu zadań. Osoby o średnich kompetencjach mają również umiejętność wyciągania wniosków na przyszłość i wprowadzania optymalizacji w swoje kalendarze. Średnie kompetencje to często stosowanie sprawdzonych metody zarządzania czasem, co ułatwia możliwość weryfikacji skuteczności danej osoby czy też efektywności przyjętego sposobu zarządzania czasem. O średnich kompetencjach świadczy również postawa, w której logicznie wykonywane są różne zadania, rozpoczynane i kończone, skupienie się na jednej rzeczy w danym momencie.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=335688


Poziom 3.

Kompetencje związane z zarządzaniem czasem opierają się o wprowadzenie takich metod i zasad wykorzystania czasu pracy, które pomagają skutecznie i terminowo realizować powierzone zadania. Dobre zarządzanie czasem uwzględnia również czas na nieprzewidziane zadania i sytuacje, których w momencie planowania nie można nazwać, ale z doświadczenia wiadomo, że wystąpią. Wysoki poziom kompetencji zarządzania czasem cechuje osoby, które potrafią bardzo dobrze zaplanować zadania w założonym na to czasie, stosują profesjonalne metody, które modyfikują pod potrzeby i specyfikę własnej pracy. Z premedytacją unikają z elementów rozpraszających (jak np. częste robienie kawy, długie rozmowy na inny temat, przeglądanie stron internetowych), niesprawdzonych metod wykonywania zadań (np. niepogrupowanie typów zadań, błędna kolejność wykonywania etapów) lub losowego założenia o czasochłonności tego typu zadania. Osoby o wysokich kompetencjach mają dużą łatwość w wyciąganiu wniosków na przyszłość i wprowadzaniu optymalizacji w swoje kalendarze. Wysokie kompetencje to często wprowadzanie usprawnień i modyfikacji do stosowanej metody zarządzania czasem, w oparciu o weryfikację skuteczności danej metody czy też jej efektywności dla danego typu zadań. O wysokich kompetencjach świadczy również postawa, w której w sposób zorganizowany i zaplanowany wykonywane są różne zadania.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=335688