Zarządzanie informacjami

kategoria: Kompetencje menedżerskie

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji wiąże się ze słabą zdolnością do gromadzenia i przetwarzania informacji. Niski poziom oznacza brak zdolności lub słabą zdolność do systematycznego i ciągłego wykorzystywania informacji do zadań stałych i priorytetowych. Osoba z niskim poziomem kompetencji ma niewielką wiedzę na temat metod gromadzenia i analizy danych. Kłopot sprawia posługiwanie się różnego rodzaju bazami i hurtowniami danych. Niski poziom kompetencji oznacza ograniczoną umiejętność sterowania przebiegiem procesów, które mają na celu optymalizowanie przetwarzania informacji. Osoby z niskim poziomem kompetencji mają trudność w procesie kontroli nad tym, jak informacje są tworzone, zorganizowane, magazynowane, dystrybuowane i wykorzystywane. Na niskim poziomie kształtuje się też rozumienie problemu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych i przetwarzanych informacji. Osoba z niskim poziomem kompetencji ma znikomy stopień wiedzy w zakresie dostępności i wykorzystywania technologii informatycznych w zarządzaniu danymi. Osoby z niskim poziomem kompetencji mają kłopot z ustaleniem rodzaju potrzebnych informacji i z określeniem stopnia ich niezbędności.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji wiąże się z przeciętną zdolnością do gromadzenia i przetwarzania informacji. Średni poziom oznacza umiarkowaną zdolność do systematycznego i ciągłego wykorzystywania informacji do zadań stałych i priorytetowych. Osoba ze średnim poziomem kompetencji dysponuje przeciętną wiedzą na temat metod gromadzenia i analizy danych. W sposób umiarkowanie sprawny posługuje się różnego rodzaju bazami i hurtowniami danych. Średni poziom kompetencji oznacza przeciętną umiejętność sterowania przebiegiem procesów, które mają na celu optymalizowanie przetwarzania informacji. Osoby ze średnim poziomem kompetencji miewają trudności w procesie kontroli nad tym, jak informacje są tworzone, zorganizowane, magazynowane, dystrybuowane i wykorzystywane. Na średnim poziomie kształtuje się też rozumienie problemu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych i przetwarzanych informacji. Osoba ze średnim poziomem kompetencji ma umiarkowany stopień wiedzy w zakresie dostępności i wykorzystywania technologii informatycznych w zarządzaniu danymi. Osoby ze średnim poziomem kompetencji czasem napotykają na trudności z ustaleniem rodzaju potrzebnych informacji i z określeniem stopnia ich niezbędności.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji wiąże się z dobrze rozwiniętą zdolnością do gromadzenia i przetwarzania informacji. Wysoki poziom oznacza dobrą zdolność do systematycznego i ciągłego wykorzystywania informacji do zadań stałych i priorytetowych. Osoba z wysokim poziomem kompetencji dysponuje obszerna i aktualną wiedzą na temat metod gromadzenia i analizy danych. Sprawnie i swobodnie posługuje się różnego rodzaju bazami i hurtowniami danych. Wysoki poziom kompetencji oznacza dobrze rozwiniętą umiejętność sterowania przebiegiem procesów, które mają na celu optymalizowanie przetwarzania informacji. Osoby z wysokim poziomem kompetencji potrafią sprawować kontrolę nad tym, jak informacje są tworzone, zorganizowane, magazynowane, dystrybuowane i wykorzystywane. Na wysokim poziomie kształtuje się też rozumienie problemu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych i przetwarzanych informacji. Osoba z wysokim poziomem kompetencji ma zaawansowany stopień wiedzy w zakresie dostępności i wykorzystywania technologii informatycznych w zarządzaniu danymi. Osoby z wysokim poziomem kompetencji bez najmniejszych trudności potrafią ustalić rodzaj potrzebnych informacji i określić stopień ich niezbędności. Wysoki poziom kompetencji wymagany jest na stanowiskach w organizacjach biznesowych i administracyjnych wymagających wiedzy i umiejętności w zakresie analizy i przetwarzania informacji (analityk).

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834