Zarządzanie projektami

kategoria: Kompetencje menedżerskie

Poziom 1.

Kompetencja zarządzania projektami to znajomość metodyk prowadzenia projektów wykorzystywanych na rynku oraz umiejętność prowadzenia projektów zgodnie z wybraną metodyką. Polega to na odpowiednim rozmieszczeniu zadań w poszczególnych etapach projektu, przydzieleniu ich osobom o wystarczających kompetencjach lub ewentualnie skierowanie ich na szkolenia uzupełniające wiedzę, następnie weryfikowanie wykonywania zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem, pilnowanie budżetu projektu i ewentualnych odchyleń oraz stałe konsultowanie postępów z klientem zlecających wykonanie projektu. Często również występuje konieczność wprowadzenia zmian w projekcie i ponowne rozplanowanie i przydzielenie zadań. Przy zarządzaniu projektem konieczne są umiejętności związane z zarzadzaniem zasobami ludzkimi, komunikacja, budowaniem zespołu, motywowaniem itp., zatem jest to wymagające zajęcie. Osoby o niskich kompetencjach często nie znają żadnej profesjonalnej metodyki zarządzania projektami i wykonują prace na bazie swoich umiejętności. Brak metodyki powoduje, że istnieje spore ryzyko niedoszacowania projektu już na etapie kosztorysu oraz później podczas wprowadzania zmian. Niskie umiejętności zarządzania projektem powodują, że projekt odbiega od założonego harmonogramu, bo nie jest właściwie kontrolowany, często też ludzie zaangażowani w projekt tracą motywacje do pracy i efektywność spada.

http://zdofinansowaniem.pl/?gclid=CjwKCAjwvbLkBRBbEiwAChbcka0D6elnuYkaOMfm7VvMVqhf5CCs8NmbCQrobxobnWxCnpxH74Y0_xoCm2gQAvD_BwE

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336199


Poziom 2.

Kompetencja zarządzania projektami to znajomość metodyk prowadzenia projektów wykorzystywanych na rynku oraz umiejętność prowadzenia projektów zgodnie z wybraną metodyką. Polega to na odpowiednim rozmieszczeniu zadań w poszczególnych etapach projektu, przydzieleniu ich osobom o wystarczających kompetencjach lub ewentualnie skierowanie ich na szkolenia uzupełniające wiedzę, następnie weryfikowanie wykonywania zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem, pilnowanie budżetu projektu i ewentualnych odchyleń oraz stałe konsultowanie postępów z klientem zlecających wykonanie projektu. Często również występuje konieczność wprowadzenia zmian w projekcie i ponowne rozplanowanie i przydzielenie zadań. Przy zarządzaniu projektem konieczne są umiejętności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, komunikacja, budowaniem zespołu, motywowaniem itp., zatem jest to wymagające zajęcie. Osoby o średnich kompetencjach z reguły znają profesjonalne metodyki zarządzania projektami i wykonują prace na bazie teorii zawartych w tych metodykach. Znajomość metodyki powoduje, że minimalizowane jest ryzyko niedoszacowania projektu na etapie kosztorysu czy też później podczas wprowadzania zmian i wykonywania rekalkulacji. Średnie umiejętności zarządzania projektem sprawiają, że projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem, jest odpowiednio kontrolowany.

http://zdofinansowaniem.pl/?gclid=CjwKCAjwvbLkBRBbEiwAChbcka0D6elnuYkaOMfm7VvMVqhf5CCs8NmbCQrobxobnWxCnpxH74Y0_xoCm2gQAvD_BwE

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336199


Poziom 3.

Kompetencja zarządzania projektami to znajomość metodyk prowadzenia projektów wykorzystywanych na rynku oraz umiejętność prowadzenia projektów zgodnie z wybraną metodyką. Polega to na odpowiednim rozmieszczeniu zadań w poszczególnych etapach projektu, przydzieleniu ich osobom o wystarczających kompetencjach lub ewentualnie skierowanie ich na szkolenia uzupełniające wiedzę, następnie weryfikowanie wykonywania zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem, pilnowanie budżetu projektu i ewentualnych odchyleń oraz stałe konsultowanie postępów z klientem zlecających wykonanie projektu. Często również występuje konieczność wprowadzenia zmian w projekcie i ponowne rozplanowanie i przydzielenie zadań. Przy zarządzaniu projektem konieczne są umiejętności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, komunikacja, budowaniem zespołu, motywowaniem itp., zatem jest to wymagające zajęcie. Osoby o wysokich kompetencjach bardzo dobrze znają profesjonalne metodyki zarządzania projektami oraz maja duże doświadczenie w zarządzaniu projektami zgodnie z przyjętą metodologią. Wysokie kompetencje zarządzania projektami posiadają ludzie, którzy potrafią nie tylko prowadzić projekt, ale również korzystają z doświadczeń zdobytych w innych projektach i przekładają je na zminimalizowanie elementów ryzyka w każdym kolejnym projekcie. Są to również umiejętności związane z zarządzaniem ludźmi i odpowiednim ich motywowaniem, by byli zaangażowani w projekt i realizowali go terminowo.

http://zdofinansowaniem.pl/?gclid=CjwKCAjwvbLkBRBbEiwAChbcka0D6elnuYkaOMfm7VvMVqhf5CCs8NmbCQrobxobnWxCnpxH74Y0_xoCm2gQAvD_BwE

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=336199