Zarządzanie zmianą

kategoria: Kompetencje menedżerskie

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji oznacza znikomą wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznych metod wprowadzania zmian. Osoby z niskim poziomem kompetencji dysponują niewielką wiedzą z zakresu technik, narzędzi i metod zarządzania zmianą. Osoby o niskim poziomie kompetencji mają trudności w procesie przygotowania siebie i/lub pracowników do zmiany oraz nie radzą sobie z nieakceptowanymi zmianami. Nie rozumieją symptomów nadchodzących zmian i ich przyczyn. W znikomym stopniu potrafią wdrożyć proces zmiany i monitorować jego przebieg oraz efekty. Wiąże się to z nieumiejętnością formułowania wizji strategicznej, rzetelnego informowania o zmianach i utrwalania zmian w procesie ewaluacji. Na niskim poziomie kształtuje się też ich świadomość wpływu otoczenia zewnętrznego na zmiany. Mają ograniczoną wiedzę na temat roli, jaką spełnia kultura organizacyjna w procesie zmian. Nie potrafią rozpoznawać sytuacji konfliktowych na skutek zmian oraz posiadają słabo rozwinięte zdolności do radzenia sobie z oporem (własnym i/lub pracowników) na zmiany. Mają też poważne trudności w rozumieniu i zaspokajaniu potrzeb stron procesu zmiany.

Niski poziom nie stanowi przeszkody w przypadku zajęć i zawodów z niewielką dynamiką zmian, stabilnych i przewidywalnych.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji oznacza umiarkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznych metod wprowadzania zmian. Osoby ze średnim poziomem kompetencji dysponują przeciętną wiedzą z zakresu technik, narzędzi i metod zarządzania zmianą. Osoby o średnim poziomie kompetencji miewają trudności w procesie przygotowania siebie i/lub pracowników do zmiany oraz przeciętnie radzą sobie z nieakceptowanymi zmianami. Czasem nie rozumieją symptomów nadchodzących zmian i ich przyczyn. W przeciętnym stopniu potrafią wdrożyć proces zmiany i monitorować jego przebieg oraz efekty. Wiąże się to ze średnio rozwiniętą umiejętnością formułowania wizji strategicznej, rzetelnego informowania o zmianach i utrwalania zmian w procesie ewaluacji. Na średnim poziomie kształtuje się też ich świadomość wpływu otoczenia zewnętrznego na zmiany. Dysponują przeciętną wiedzą na temat roli, jaką spełnia kultura organizacyjna w procesie zmian. Zwykle potrafią rozpoznać sytuacje konfliktowe na skutek zmian oraz posiadają średnio rozwinięte zdolności do radzenia sobie z oporem (własnym i/lub pracowników) na zmiany. Czasem miewają trudności w rozumieniu i zaspokajaniu potrzeb stron procesu zmiany.

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji oznacza obszerną wiedzę i dobrze rozwinięte umiejętności z zakresu skutecznych metod wprowadzania zmian. Osoby z wysokim poziomem kompetencji dysponują bogatą i aktualną wiedzą z zakresu technik, narzędzi i metod zarządzania zmianą. Osoby o wysokim poziomie kompetencji bez żadnych trudności poruszają się w procesie przygotowania siebie i/lub pracowników do zmiany oraz doskonale radzą sobie z nieakceptowanymi zmianami. Rozumieją symptomy nadchodzących zmian i ich przyczyny. W bardzo dobrym stopniu potrafią wdrożyć proces zmiany i monitorować jego przebieg oraz efekty. Wiąże się to z wysoko rozwiniętą umiejętnością formułowania wizji strategicznej, rzetelnego informowania o zmianach i utrwalania zmian w procesie ewaluacji. Na wysokim poziomie kształtuje się też ich świadomość wpływu otoczenia zewnętrznego na zmiany. Dysponują obszerną wiedzą na temat roli, jaką spełnia kultura organizacyjna w procesie zmian. Rozpoznają sytuacje konfliktowe na skutek zmian oraz posiadają dobrze rozwinięte zdolności do radzenia sobie z oporem (własnym i/lub pracowników) na zmiany. Doskonale rozumieją i potrafią zaspokoić potrzeby stron procesu zmiany.

Wysoki poziom jest wymagany w sytuacji zawodów, które zmianę mają niejako wpisaną w charakter pracy i gdzie sytuacja ulega częstym zmianom (kadrowym czy w zakresie polityki firmy).

Instytucje wspierające: http://poznan.praca.gov.pl/plan-szkolen

Bezpłatne szkolenia: https://www.personia.pl/szkolenia-otwarte/

Ciekawe strony:

https://mamopracuj.pl/pierwsze-kroki/

https://malinowaplaneta.pl/praca-na-urlopie-macierzynskim/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/domyslne=1/10620=2843

https://strefabiznesu.pl/szkolenia-bezplatne-i-dofinansowane-gdzie-ich-szukac-jak-na-nie-aplikowac/ar/13688834