O nas

O nas

Jesteśmy psychologami, przyjaciółkami, współpracownikami, które połączyła pasja pracy z ludźmi i dla ludzi. Na co dzień pracujemy terapeutycznie udzielając wsparcia psychologicznego małym i dużym klientom i ich rodzinom. W Fundacji realizujemy projekty na rzecz rodzin i osób zależnych. Z wielką radością wcielamy w życie nasze pomysły angażując wszelkie siły i całe serca.

Kontakt

Email: fundacjaparantela@gmail.com

O Fundacji

Fundacja na rzecz rodziny PARANTELA powstała w roku 2017 z potrzeby działania na rzecz drugiego człowieka. Naszym celem jest niesieni pomocy i wsparcia dla rodziców, dzieci i całych rodzin, rodzin zastępczych, niepełnych w procesie kształtowania wartości, rozwiązywania problemów, odnajdywania zasobów i ustalania zasad harmonijnego współżycia.

 

Zespół

 

Magdalena Szpejcher

Nazywam się Magdalena Szpejcher. Przede wszystkim jestem sobą, jestem też kobietą, żoną, matką a z wielkiej pasji psychologiem.

Od zawsze gdzieś głęboko w środku wiedziałam, że będę pracować z ludźmi i dla ludzi. Od kiedy pamiętam Człowiek, jego świat wewnętrzny, motywy działania oraz to, jak kieruje swoim życiem – to wszystko było w centrum moich zainteresowań. Początkiem wszelkiej podróży w głąb ludzkiej natury były własne doświadczenia i praca nad poznaniem samej siebie.

Skończyłam studia na kierunku Psychologia (spec. Kliniczna) na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu i na co dzień pracuję w Ośrodku Rozwoju Osobistego Przystań oraz w Instytucie Edukacji i Psychologii Dziecka, gdzie z oddaniem towarzyszę swoim Klientom w ich drodze.

Każdego dnia pracy podziwiam i zachwycam się zmaganiami każdego z moich Klientów (zarówno tych małych, jak i większych) z własnymi trudnościami, wspieram ich w ich dążeniach do zrozumienia i zmiany.

Obecnie kształcę się na kierunku Psychoterapia dzieci i młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu.

W pracy kieruję się zasadą, że każdy człowiek posiada wszelkie niezbędne zasoby, aby uczynić swoje życie pełnym i szczęśliwym. Dlatego moim zadaniem jest towarzyszenie w poszukiwaniu najlepszych dróg dla konkretnej osoby.

Martyna Walczak

Jestem psychologiem z pasji i wykształcenia. Przez wiele lat wnikałam w tą dziedzinę samodzielnie pogłębiając wiedzę i doświadczając, aż dojrzałam do decyzji, by zająć się tym profesjonalnie. Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (SWPS) na kierunku Psychologia o specjalności klinicznej. Dzięki praktykom miałam okazję pracować z Pacjentami w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie. Zarówno w czasie studiów jak i po ich ukończeniu odbyłam wiele szkoleń i warsztatów rozwijających moje kompetencje i uwrażliwiających mnie na drugiego człowieka, jego historię, indywidualne doświadczenia, potrzeby i cele (obszary zarówno związane stricte z psychologią oparte m.in. o podejście Gestalt, Teorię Akceptacji i Zaangażowania ACT, Teorię relacji z obiektem czy bardziej psychologiczno-biznesowe jak sesje coachingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, praca z wypaleniem zawodowym, wsparcie dla osób narażonych na silny stres). Nie ustaję w rozwoju i poszerzaniu wiedzy, by skutecznie wspierać Klientów i udzielać profesjonalnej pomocy.

W pracy korzystam zarówno z wiedzy naukowej, jak i własnych doświadczeń. Udzielając wsparcia czy konsultacji psychologicznej staram się znaleźć zrozumienie dla sytuacji drugiego człowieka i wspólnie szukamy jej źródeł oraz możliwości poradzenia sobie z nią. Pracuję głównie z osobami dorosłymi, parami, małżeństwami i młodzieżą wchodzącą w dorosłe życie. Centrum zainteresowania mojej pracy jest człowiek, jego potrzeby, motywacje oraz relacje – z samym sobą, z bliskimi, z otoczeniem. W relacjach rodzic – dziecko jestem zwolenniczką pracy z rodzicem/rodzicami, głęboko wierzę, że to od rodziców właśnie zależy jak te relacje się kształtują. Rodzice budują świat dziecka, jego ramy, możliwości i granice, czasem w tych działaniach przydatne jest wsparcie – jeśli czujesz, że teraz tego wsparcia potrzebujesz, zapraszam Cię do rozmowy.