O projekcie

Projekt KOLEJNY KROK. Przygotowanie matek małych dzieci do powrotu na rynek pracy powstał w ramach inicjatyw podejmowanych przez Fundację Parantela oraz dzięki wsparciu środków unijnych w odpowiedzi na niską aktywność zawodową matek małych dzieci oraz ich utrudniony powrót na rynek pracy. Rozwiązanie jest kierowane do matek małych dzieci, które rozpoczynają swoją drogę powrotu na rynek pracy lub stawiają na nim pierwsze kroki. Dzięki aplikacji umożliwiamy samodzielne dokonanie diagnozy swoich kompetencji, poznanie swoich mocnych stron i obszarów, które wymagają wsparcia. Proponowane przez nas narzędzie służy motywacji, sprzyja wzmocnieniu samoświadomości i poczucia własnej wartości, podpowiada możliwe perspektywy na rynku pracy, nakierowuje.