Opis kompetencji

Poziomy kompetencji

  • Poziom 1. Kompetencja przyswojona na poziomie niskim. Brak zachowań wskazujących na jej sprawne opanowanie i wykorzystywanie w podejmowanych działaniach w sposób regularny.
  • Poziom 2. Przyswojenie kompetencji na poziomie średnim. Kompetencja jest wykorzystywana w sposób nieregularny, ale pozwala samodzielnie podejmować działania z jej wykorzystaniem.
  • Poziom 3. Kompetencja przyswojona w stopniu bardzo wysokim. Zdolność do twórczego wykorzystania i rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw dla danego zakresu działań z wykorzystaniem kompetencji.
informacje