Sprawdź kompetencje

To prosty test jednokrotnego wyboru, który pomoże Ci ustalić kompetencje, jakimi dysponujesz oraz ich poziom. Wynik jest opisem aktualnego stanu. Dostarczy też propozycji doskonalenia konkretnych umiejętności i poszerzy wiedzę z zakresu istniejących możliwości samorozwoju (np. szkoleń).

Rozpocznij ankietę